Έκδοση Αύγουστος 2012

Χορηγία Βιβλίου

Χορηγία Βιβλίου «Αντισεισμικός Σχεδιασμός & Ξηρά Δόμηση» KNAUF σε Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Ο σταθερός προσανατολισμός της Knauf στην ποιότητα, επιβάλλει την δραστηριοποίησή της στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Με στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και συστημάτων για το αύριο, συνδυάζουμε την ικανότητα, την γνώση, το ερευνητικό πνεύμα, την εμπειρία της αγοράς και την δημιουργικότητα.

Το 2010, στα πλαίσια της συμμετοχής μας στα ερευνητικά προγράμματα I-SSB και MESSIB, προχωρήσαμε στην μετάφραση/προσαρμογή του βίβλου « Αντισεισμικός Σχεδιασμός & Ξηρά δόμηση », έργο το οποίο επιμελήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου.

Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Ξηρά Δόμηση : ένας τίτλος που υποδηλώνει και καταδεικνύει πως οι κατασκευές χαμηλού βάρους έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των βαρέων, στη σεισμική αντοχή. Αυτό ακριβώς το δεδομένο, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί απορρόφησης της σεισμικής ενέργειας, αποτέλεσε το έναυσμα για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου.

Λογω του ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι μοναδικό διαθέσιμο στον τομέα του και απαραίτητο εγχειρίδιο Πολιτικούς Μηχανικούς , προχωρήσαμε στην δωρεάν παράδοση του βιβλίου σε πανεπιστήμια στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στους τελειόφοιτους Πολιτικούς Μηχανικούς. Στην Λευκωσία παραδόθηκαν 44 Βιβλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 52 Βιβλία στο Πανεπιστήμιο Frederick και τέλος στην Λεμεσό στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 29 Βιβλία.

Οι συγγραφείς του εργάστηκαν με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού βιβλίου για τους μηχανικούς της πράξης και προσπάθησαν να περιγράψουν τις βασικές έννοιες και τα φαινόμενα του ορθού αντισεισμικού σχεδιασμού με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο. Κοινή τους πεποίθηση, η παροχή στους μελετητές των γνώσεων και των εργαλείων εκείνων που απαιτούνται για τη μελέτη, τον ορθό σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης ακόμη και σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Η Knauf αντλεί τη δύναμή της από τη γη, διδάσκεται από τη φύση και ακολουθεί το παράδειγμά της. Γι' αυτό στοχεύει πάντα στον ιδανικό συγκερασμό φύσης και τεχνολογίας προσφέροντας έργα με τέλεια δομή και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η Knauf στα σχολικά κτίρια

Σας παρουσιάζουμε το τελευταίο έντυπο μας που αναφέρεται στις λύσεις που προσφέρουμε για κατασκευές σε σχολικά κτίρια. Περισσότερα