Έκδοση Δεκέμβριος 2018

Σεμινάρια Knauf – ISO

σε εμπορικούς μας συνεργάτες Περισσότερα

Σεμινάριο ΤHERMOPROSOPSIS ® KNAUF

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το διήμερο Σεμινάριο ΤHERMOPROSOPSIS ® KNAUF Περισσότερα

Σεμινάριο

Σεμινάριο για λύσεις και εφαρμογές παθητικής πυροπροστασίας DEN BRAVEN Περισσότερα

H Knauf στην Β Τεχνική σχολή Λεμεσού

Περισσότερα

Σεμινάριο

Σεμινάριο Συστημάτων Ξηράς Δόμησης και πυράντοχων συστημάτων KNAUF Περισσότερα