Έκδοση Δεκέμβριος 2012

Oικοδομική δραστηριότητα

Κατά μέσον όρο απομένουν επτά μήνες εργασιών στην εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία με τα υφιστάμενα συμβόλαια. Περισσότερα

Ημερίδα

Ημερίδα με θέμα «Μεταλλικές Κατασκευές, Ψηλά Κτήρια και Νέα Δομικά Συστήματα» Περισσότερα