Πιστοποιημένα σεμινάρια κατάρτισης τεχνιτών

Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες αξίες της. Περισσότερα

Τεχνικό-εμπορικό σεμινάριο

Τεχνικό-εμπορικό σεμινάριο στα στελέχη της A.Μεταξιώτης Α.Ε. Περισσότερα