Έκδοση Αύγουστος 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Ο.Ε.

Η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής (Πελοποννήσου 29 & Πελοποννήσου 36) και αποτελεί εμπορική επιχείρηση με παρουσία στο χώρο συστημάτων ξηράς δόμησης και γύψου από το 1979. Περισσότερα