Έκδοση Δεκέμβριος 2013

Αφοί Αθ. Γκαμπεση Α.Ε.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας οικοδομικών υλικών από την δεκαετία του ‘60 στην πόλη της Καστοριάς. Περισσότερα