Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ

H Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι βιομηχανία παραγωγής Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS) με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής. Περισσότερα