Έκδοση Νοέμβριος 2014

Κωνσταντέλλος Συστήματα Ξηράς Δόμησης

Με αφετηρία το 1978, η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ δραστηριοποιείται, αρχικά με τη διανομή γύψου, μετέπειτα με τη διάθεση ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης. Περισσότερα