Έκδοση Σεπτέμβριος 2014

Ετοιμόχρηστα υλικάφινιρίσματος Knauf

Τα προϊόντα σπατουλαρίσματος και φινιρίσματος Knauf Sheetrock ανανεώθηκαν σχεδιαστικά και από το Σεπτέμβριο του 2014 προσφέρονται σε νέες συσκευασίες και με νέες επωνυμίες.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις ανανεωμένες συσκευασίες των προϊόντων και την αντιστοιχία τους με τις παλαιές συσκευασίες.

Knauf Super Finish

Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος για χρήση με το χέρι και με μηχανή airless. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα γυψοσανίδων, μπετόν και επιφανειών σοβά με δυνατότητα επίπεδων ποιότητας επιφανειών Q2, Q3 & Q4.

Συσκευασίες: Δοχείο 25kg , 6kg

Υλικό που αντικαθιστά: Knauf Sheetrock All Purpose

Knauf Fill & Finish Light

Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος χαμηλού βάρους για χρήση με το χέρι και με μηχανή airless. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα γυψοσανίδων, μπετόν και επιφανειών σοβά με δυνατότητα επίπεδων ποιότητας επιφανειών Q1, Q2, Q3 & Q4.

Συσκευασίες: Δοχείο 20kg

Υλικό που αντικαθιστά: Knauf Sheetrock Plus 3

Knauf Finitura

Ετοιμόχρηστο υλικό τελικού, πολύ λείου φινιρίσματος για χρήση με το χέρι και με μηχανή airless. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα γυψοσανίδων, μπετόν και επιφανειών σοβά σε πολύ λεπτή στρώση με δυνατότητα επίπεδων ποιότητας επιφανειών Q4.

Συσκευασίες: Δοχείο 25kg , 6kg

Υλικό που αντικαθιστά: Knauf Sheetrock Finitura

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ετοιμόχρηστα προϊόντα σπατουλαρίσματος και φινιρίσματος Knauf ανατρέξτε στα φύλλα τεχνικών προδιαγραφών
.