Έκδοση Σεπτέμβριος 2014

Αγιασμός στο νέο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Knauf στη Θεσσαλονίκη

Στις 7 Μαΐου τελέστηκε αγιασμός στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Περισσότερα