Έκδοση Ιούλιος 2013

ΒΙΟΠΕΡ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η εταιρεία ΒΙΟΠΕΡ ιδρύθηκε το 1974.Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 236-238 στο Ταύρο σε ιδιόκτητο ακίνητο 3500 τ.μ. Περισσότερα