Κnauf Rotband Reno

Ετοιμόχρηστος επισκευαστικός σοβάς

Κnauf Rotband Reno

Το Knauf Rotband Reno είναι ένας ετοιμόχρηστος σοβάς βάση το ανθρακικό ασβέστιο και διάφορα άλλα πρόσμεικτα. Καλύπτει όλες τις ανάγκες επισκευής και ανακαίνισης εσωτερικών τοιχοποιιών και οροφών αφού είναι έτοιμος προς χρήση και δεν απαιτεί καμία ανάμιξη με νερό ή άλλα πρόσμεικτα.

Λόγω της σύνθεσής του, το υλικό δίνει μεγάλη καλυπτικότητα, εργασιμότητα, συγκολλητική αντοχή και παρουσιάζει ελάχιστη συρρίκνωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία στρώση έως 8mm πάχος, είναι η ιδανική λύση για επισκευή επιφανειών σε βαθμίδες ποιότητας Q2, Q3 & Q4 και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για:

• Σοβάτισμα επιφανειών παλαιών σοβάδων (τσιμεντοσοβά, γυψοσοβά)

• Σοβάτισμα ολόκληρων επιφανειών όπως τούβλα, πορομπετόν

• Σοβάτισμα λείων εσωτερικών επιφανειών σε λεπτές στρώσεις έως 3mm/στρώση

• Σπατουλάρισμα πάνω σε πλακάκια σε συνδυασμό με την χρήση κατάλληλου ασταριού Knauf Spezialhaftgrund

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του υλικού καθώς και την προετοιμασία του υποβάθρου δείτε το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών
του Knauf Rotband Reno.

Επιλέξτε ετοιμόχρηστες ποιοτικές και εύκολες στην εφαρμογή λύσεις για την επισκευή και ανακαίνιση της κατοικίας σας.

Γίνετε επαγγελματίας στη δόμηση ως δια μαγείας… με Knauf Magic!