Συστήματα έτοιμων σοβάδων

Νέο τεχνικό εγχειρίδιο

Ο φυσικός γύψος συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα δομικά υλικά της ανθρωπότητας και συμβάλλει στην αυξανόμενη αναγκαιότητα για επίτευξη αειφορίας. Ο γύψος χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και λόγω των εξαιρετικών φυσικών του ιδιοτήτων προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός εξισορροπημένου και άνετου κλίματος εσωτερικής διαβίωσης.

Οι έτοιμοι σοβάδες με βάση το γύψο είναι οι ιδανικοί σοβάδες εσωτερικών χώρων για κάθε υπόβαθρο καθώς η αξιοπιστία τους έχει δοκιμαστεί σε βάθος δεκαετιών. Στο νέο τεχνικό εγχειρίδιο έτοιμων σοβάδων Knauf με βάση το γύψο έχουν συγκεντρωθεί οι σημαντικότερες θεωρητικές και πρακτικές αρχές για την εφαρμογή των σοβάδων μας και την επίτευξη υψηλής ποιότητας επιφανειών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μεταδίδει την επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλά και πρακτική τεχνογνωσία που διαθέτει και υποστηρίζει κάθε ενδιαφερόμενο στην καθημερινή του εργασία με πρακτικές λύσεις. Όλες οι πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί με μεγάλη φροντίδα και γνώμονα να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα της τέχνης και της τεχνικής.

Το ίδιο ενημερωμένος οφείλει να είναι και ο τεχνίτης εφαρμογής. Για αυτόν το λόγο προσφέρουμε πιστοποιημένα σεμινάρια συστημάτων έτοιμων σοβάδων Knauf θεωρητικής και πρακτικής εφαρμογής στα εκπαιδευτικά μας κέντρα σε Αμφιλοχία & Θεσσαλονίκη και εκπαιδεύουμε ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής σε όλη την Ελλάδα.

Για τη διασφάλιση κορυφαίας ποιότητας κατασκευής οι μηχανικοί τεχνικής & εμπορικής υποστήριξης της Knauf είναι στη διάθεσή σας, για να σας προσφέρουν πλήρως τεκμηριωμένη συμβουλή σε κάθε φάση του έργου που διαχειρίζεστε, από τη μελέτη έως και την κατασκευή.