Το μονωτικό υλικότου συστήματος

Και οι τρεις επιλογές συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (Fine, Organix, Flex) συνδυάζονται είτε με αυτοσβενύμενες πλάκες διογκωμένου πολυστυρενίου EPS 60 με λ=0,039W/mK, είτε με γραφιτούχες πλάκες EPS 80 με λ=0,032W/mK, διαστάσεων 1,00x0,60m.

Στην περιοχή της ζώνης υψηλής στεγάνωσης χρησιμοποιούνται αυτοσβενύμενες πλάκες διογκωμένου πολυστυρενίου EPS 200 με λ=0,035W/mK για επιπλέον προστασία από την ανιούσα υγρασία.

Το πάχος του μονωτικού καθορίζεται από την μελέτη ενεργειακής απόδοσης που εκπονείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για το μονωτικό υλικό του συστήματος μπορείτε να δείτε στα προϊόντα του Knauf Thermoprosopsis
.