Μονωτικά υλικά

Μονωτικά υλικά

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
233653 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 80 γραφιτούχο, χρώμα γκρι 50mm     Details
233654 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 80 γραφιτούχο, χρώμα γκρι 60mm     Details
233658 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 80 γραφιτούχο, χρώμα γκρι 80mm     Details
233613 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 80 γραφιτούχο, χρώμα γκρι 100mm     Details
126131 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 60 χρώμα λευκό 30mm     Details
126132 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 60 χρώμα λευκό 50mm     Details
126133 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 60 χρώμα λευκό 80mm     Details
126130 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 60 χρώμα λευκό 100mm     Details
161749 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 200 χρώμα λευκό 30mm     Details
161750 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 200 χρώμα λευκό 50mm     Details
201940 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 200 χρώμα λευκό 60mm     Details
161752 Außenputz-Eckprofil 40x15x06 à 2,50 m     Details
161754 Außenputz-Eckprofil 40x10x06 à 2,50 m     Details