Αντιρηγματικό σύστημαπροσόψεων

Δώστε νέα όψη στο κτίριό σας

Σύστημα

Στις περιπτώσεις που στο κτίριο υπάρχει επαρκής θερμομόνωση και χρήζει εξωτερικής ανακαίνισης η Knauf προτείνει την εφαρμογή του αντιρηγματικού της συστήματος.

Έπειτα από την κατάλληλη προεργασία του υποβάθρου (επισκευή σαθρών τμημάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, αστάρωμα), εφαρμόζεται ελαστικό αντιρηγματικό επίχρισμα λεπτού πάχους σε όλη την επιφάνεια. Ταυτόχρονα γίνεται εμβάπτιση πλέγματος ενίσχυσης ειδικών προδιαγραφών για τον οπλισμό του επιχρίσματος και την αποφυγή ρηγματώσεων.

Η ανακαίνιση της όψης ολοκληρώνεται με την εφαρμογή έγχρωμου στη μάζα του τα τελικού επιχρίσματος.

Πλεονεκτήματα

Επισκευή των ρωγμών με αξιοπιστία, ευκολία, καθαρό εργοτάξιο και ταχύτητα με σκοπό την προστασία του κτιρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βέλτιστη αντιρηγματική προστασία που θα αποτρέπει την επανεμφάνιση των ρωγμών.

Ελαστικά υλικά που προστατεύουν αποτελεσματικά από τις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος (κρύο, ζέστη, υγρασία), με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα και υδροφοβία. Είναι έτοιμα προς χρήση εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα.

Ελκυστικά διαμορφωμένη όψη με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, επιλέγοντας από πλήθος επιλογών τεχνοτροπιών ετοιμόχρηστων τελικών επιχρισμάτων (τριφτά, γραφιάτα, εμφάνισης γρανίτη) μέσα από 791, υψηλής σταθερότητας χρωματικές αποχρώσεις.

Προϊόντα

Τα προϊόντα που συνθέτουν το σύστημα είναι τα ακόλουθα:

  • THERMOPROSOPSIS multi
  • RENOBAND
  • GRUNDOL
  • PASTOL FLEX
  • Πλέγμα ενίσχυσης PASTOL
  • QUARZGRUND
  • ADDI
  • CONNI
  • BUTZ

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε προϊόν θα βρείτε στην κατηγορία προϊόντα.