Γύψοι

Γύψοι

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
88226 Γύψος καλλιτεχνίας κατά DIN 1168 25kg     Details
98113 Γύψος οικοδομών κατά DIN 1168 25kg     Details
88229 Γύψος ένυδρος 1tn/big-bag     Details