Έτοιμοι σοβάδες

Έτοιμοι σοβάδες

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
498024 MP 75 Diamant έτοιμος σοβάς μηχανής 40kg/σακκί   Details
88230 MP 75 L έτοιμος σοβάς μηχανής 40kg/σακκί   Details
88232 Rotband έτοιμος σοβάς χειρός 40kg/σακκί   Details
88827 Top Finish υλικό σπατουλαρίσματος σοβατισμένων επιφανειών 25kg/σακκί   Details
96623 Multi Finish M υλικό σπατουλαρίσματος σοβατισμένων επιφανειών 25kg/σακκί   Details