Αστάρια σοβά

Αστάρια σοβά

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
5454 Betokontakt βελτιωτικό πρόσφυσης σοβά για λείες επιφάνειες σκυροδέματος 20kg/δοχείο   Details
97940 Betokontakt βελτιωτικό πρόσφυσης σοβά για λείες επιφάνειες σκυροδέματος 5kg/δοχείο   Details
5587 Grundiermittel αστάρι σοβά για πορώδεις επιφάνειες 15kg/δοχείο   Details