Έτοιμοι γυψοσοβάδες

Οικολογικοί σοβάδες για χώρους γεμάτους ζωή

Έτοιμοι γυψοσοβάδες - Γενικά

Η Knauf παράγει τώρα και στην Ελλάδα, στο εργοστάσιό της στον Στάνο Αμφιλοχίας, τους έτοιμους σοβάδες εσωτερικών χώρων. Η πρώτη ύλη των ετοίμων σοβάδων Knauf προέρχεται από πέτρωμα ορυκτού γύψου υψηλής καθαρότητας, μαρμαρόσκονη επιλεγμένης κοκκομετρίας και κατάλληλα διογκωμένο περλίτη.

Οι έτοιμοι σοβάδες Knauf, χάρη στην υψηλή τεχνολογία τους και στα πλεονεκτηματά τους, ανατρέπουν τους συμβατικούς τρόπους σοβατίσματος.

Υλικά ποιότητας που σας προσφέρουν όχι μόνο μεγαλύτερη ταχύτητα εφαρμογής, αλλά και περισσότερη οικονομία, ευχάριστο περιβάλλον διαμονής και εργασίας, θερμομόνωση και πυροπροστασία.