Οικολογικοί σοβάδες

για χώρους γεμάτους ζωή

Οικολογικοί σοβάδες

Φιλικοί στο δέρμα: Οι έτοιμοι σοβάδες Knauf έχουν την ίδια οξύτητα (ΡΗ) και την ίδια ατμοδιαπερατότητα με το ανθρώπινο δέρμα. Δεν δημιουργούν αλλεργίες στην επαφή με το δέρμα και στην αναπνοή. Οι πρώτες ύλες των έτοιμων σοβάδων είναι φυσικά ορυκτά, δεν είναι διαβρωτικά, ούτε καυστικά.

Υψηλή αισθητική - ευχάριστο περιβάλλον: Απόλυτα λεία επιφάνεια χωρίς σπατουλάρισμα. Χάρη στην πορώδη δομή τους αναπνέουν και ρυθμίζουν το κλίμα του χώρου.

Θερμομόνωση: Δημιουργούν άνεση και ζεστασιά. Το μικροκλίμα που δημιουργείται μέσα στο σπίτι επιτρέπει στην εσωτερική θερμοκρασία και στην υγρασία να παραμένουν σταθερές και έτσι δεν ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών, μυκήτων και μικροβίων.

Οι έτοιμοι σοβάδες Knauf είναι ένα οικολογικό και απόλυτα αβλαβές δομικό υλικό. Το Ινστιντούτο Δομικής Βιολογίας του Rosenheim εξέτασε και πιστοποίησε ην υγιεινή και οικολογική συμπεριφορά των έτοιμων σοβάδων Knauf.