Εξοπλισμός, εργαλείαπαρελκόμενα

PFT - Εργαλεία

Στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα της PFT ανήκουν πολλές εξειδικευμένες συσκευές, εργαλεία, ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Κάθε μηχανή PFT, αλλά και κάθε προϊόν με το σήμα της PFT, συνοδεύεται από την ποιότητα, που εξασφαλίζεται από τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE και του ποιοτικού ελέγχου. Για περισσότερες πληροφοριές όσον αφορά τα παρελκόμενα και αξεσουάρ των μηχανών PFT επικοινωνήστε
μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά εργαλεία εφαρμογής σοβά δείτε τα εργαλεία
μας.