Τεχνικές λεπτομέρειες

Ξηρά δόμηση

 

  • Νέες λεπτομέρειες
  • Εσωτερικές τοιχοποιίες
  • Εσωτερικές οροφές
  • Εσωτερικές επενδύσεις
  • Εσωτερική θερμομόνωση
  • Εξωτερικές τοιχοποιίες
  • Δάπεδα
  • Ειδικά συστήματα
  • Παρελκόμενα τοιχοποιίας