Τεχνικές λεπτομέρειες

Ξηρά δόμηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες κατόπιν λήψης ενός συμπιεσμένου αρχείου ZIP. Για να ανοίξετε το αρχείο χρειάζεστε ένα συμβατό πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Για να εμφανίσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα, θα πρέπει να έχετε το Adobe Acrobat Reader.

Εξωτερικές τοιχοποιίες

Λεπτομέρειες Περιγραφή Ποσότητα