Τεχνικές λεπτομέρειες

Επιχρίσματα και προσόψεις

 

  • Νέες λεπτομέρειες
  • Έτοιμοι γυψοσοβάδες
  • Εξωτερική θερμομόνωση Thermoprosopsis
  • Αντιρηγματικό σύστημα προσόψεων