Τεχνικές λεπτομέρειες

Επιχρίσματα και προσόψεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες κατόπιν λήψης ενός συμπιεσμένου αρχείου ZIP. Για να ανοίξετε το αρχείο χρειάζεστε ένα συμβατό πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Για να εμφανίσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα, θα πρέπει να έχετε το Adobe Acrobat Reader.

Αντιρηγματικό σύστημα προσόψεων

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για αυτήν την κατηγορία.