Τεχνικές προδιαγραφές

Ξηρά δόμηση

 

  • Δομικές πλάκες
  • Τσιμεντοσανίδες Aquapanel
  • Υλικά αρμού & φινιρίσματος
  • Παλελκόμενα