Knauf Knauf

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Weiter

Μάθετε πρώτοι όλα μας τα νέα, λάβετε εγκαίρως χρήσιμες συμβουλές για την κατασκευή σας και ενημερωθείτε για τις υψηλές επιδόσεις των συστημάτων δόμησης Knauf σε όλα τα στάδια της οικοδομής

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο Knauf

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Προστασία για ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό

Χρήσιμη ακτινοβολία και ακτινοβολία παρεμβολών

Όταν τα νοσοκομεία και το νοσηλευτικό προσωπικό πραγματοποιούν ακτινογραφικές εξετάσεις, αυτό πρέπει να γίνεται σε ειδικά θωρακισμένο δωμάτιο – εξάλλου, η επιβάρυνση των εργαζομένων και των ασθενών πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν πιο χαμηλή. Ως εκ τούτου, οι αίθουσες εξέτασης με ακτίνες Χ απαιτούν δομική θωράκιση ακτινοβολίας. Στο DIN 6812 καθορίζονται οι κανόνες για την δομική ακτινοπροστασια (χρήσιμη ακτινοβολία και ακτινοβολία παρεμβολών).

Η βάση όλων των μέτρων δομικής ακτινοπροστασίας είναι η μελέτη ακτινοπροστασίας, η οποία πρέπει να καταρτίζεται από τον κατασκευαστή της συσκευής ακτίνων Χ. Τελικά, το πάχος της απαραίτητης προστατευτικής επένδυσης εξαρτάται από την τάση του καθοδικού σωλήνα του τύπου της συσκευής που χρησιμοποιείται. Σαν προστατευτική επένδυση πάντα συνιστάται η χρήση μολύβδου σαν υλικό θωράκισης. Όσο υψηλότερη είναι η τάση του σωλήνα, τόσο μεγαλύτερο είναι το απαραίτητο πάχος στρώματος μολύβδου.

Για προστατευτικές επενδύσεις με άλλα υλικά, η θωράκιση προσδιορίζεται σαν ισοδύναμο πάχος μολύβδου. Η ισοδυναμία μολύβδου ενός υλικού υποδεικνύει σε ποιο πάχος μολύβδου η επίδραση θωράκισης του υλικού είναι ισοδύναμη. Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές ισοδύναμου μολύβδου των διαφόρων δομικών υλικών περιέχονται, για παράδειγμα, στο DIN 6812, πίνακας 18. Δομικά στοιχεία, τοίχοι ή επενδύσεις από βαρύ σκυρόδεμα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για την ακτινοπροστασία, μπορούν τώρα να αντικατασταθούν εύκολα, ορθολογικά και ευέλικτα από συστήματα ακτινοπροστασίας Knauf.

Τα συστήματα ακτινοπροστασίας Knauf βρίσκουν την εφαρμογή τους στα διαγνωστικά μηχανήματα ακτίνων Χ και στα μηχανήματα ακτινοθεραπείας με ακτίνες Χ χαμηλότερης απόδοσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ακτινοπροστασία εξασφαλίζεται με γυψοσανίδες και εξαρτήματα με συγκεκριμένες τιμές ισοδύναμου μολύβδου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οροφών, τοίχων και επενδύσεων. Ωστόσο, οι συμβατικά χρησιμοποιούμενες γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας με επικολλημένο φύλο μολύβδου είναι δύσκολο να επεξεργαστούν λόγω του βάρους τους και απαιτούν τη μέγιστη προσοχή στο σχεδιασμό προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρης ακτινοπροστασία.

Πλεονεκτήματα

 • 100% ακτινοπροστασία με 0 % μόλυβδο
 • Χαμηλό βάρος σε σύγκριση με τις πλάκες που έχουν επικολλημένο φύλλο μολύβδου
 • Πυροπροστασία σε συνδυασμό με ακτινοπροστασία επίσης ακόμα και για τις χαμηλότερες οροφές
 • Πολύ καλή ηχομόνωση
 • Εύκολη επεξεργασία και τοποθέτηση που εξασφαλίζει αξιόπιστη κατασκευή
 • Ευελιξία σχεδιασμού χάρις στην τεχνολογία ξηράς δόμησης
 • Φιλική προς το περιβάλλον, δεν δημιουργεί τοξικά απόβλητα κατά την κατασκευή ή την κατεδάφιση καθώς δεν περιέχει μόλυβδο
 • Οικονομικά ανταγωνιστική σε σύγκριση με τις συμβατικές κατασκευές ακτινοπροστασίας με μόλυβδο

Οι γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας Safeboard επεξεργάζονται και εφαρμόζονται στα διάφορα συστήματα οροφών, τοιχοποιίας και επενδύσεων όπως οι κανονικές γυψοσανίδες. Εξασφαλίζουν επίσης καλύτερες επιδόσεις ηχομόνωσης και πανομοιότυπες επιδόσεις πυροπροστασίας. Οι Knauf Safeboard είναι γυψοσανίδες τύπου DF σύμφωνα με DIN EN 520 ή GKF σύμφωνα με DIN 18180 με την επιπρόσθετη ιδιότητα της ακτινοπροστασίας.

Αντιδιαρρηκτικοί τοίχοι ασφαλείας

Αυξημένη ανάγκη προστασίας

Οι αντιδιαρρηκτικοί τοίχοι προσφέρουν ασφάλεια σε χώρους με αυξημένη ανάγκη προστασίας – για παράδειγμα, εδώ:

• Τράπεζες

• Σωφρονιστικά καταστήματα

• Δημόσια κτίρια

• Κτίριο

• Χώροι πωλήσεων για αγαθά πολυτελείας ή υψηλής ποιότητας, π.χ. κοσμηματοπώλες, ηλεκτρονικά κ.λ.π.

Οι αντιδιαρρηκτικοί τοίχοι ασφαλείας Knauf αποτελούνται από μονό μεταλλικό σκελετό και δύο στρώσεις (WW2) ή τρεις στρώσεις (WK3) και βιδωμένες από τις δυο πλευρές, γυψοσανίδες για αυξημένες μηχανικές απαιτήσεις, υψηλής αντοχής και σκληρότητας Knauf Diamant 12.5 mm. Μεταξύ των γυψοσανίδων, τοποθετούνται οριζόντια στρώσεις από λεπτό φύλλο χάλυβα (σε μορφή πλάκας ή ρολού) τα οποία στερεώνονται είτε πάνω στον μεταλλικό σκελετό είτε ανάμεσα στις στρώσεις από γυψοσανίδα είτε και σε συνδυασμένη διάταξη. Ανάλογα με το σχεδιασμό, οι τοίχοι ασφαλείας Knauf επιτυγχάνουν την αντίσταση διάρρηξης των κατηγοριών A ή N σύμφωνα με τις οδηγίες του Γερμανικού οργανισμού VdS (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών) και την ταξινόμηση WK3 ή WK2 σύμφωνα με το DIN V ENV 1627 έως 1630.

Ανάλογα με το αν η κατασκευή είναι με γυψοσανίδες σε δύο ή τρείς στρώσεις, οι αντιδιαρρηκτικοί τοίχοι ασφαλείας φτάνουν επίσης στην κατηγορία αντοχής στη φωτιά F90 ή F120. Λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετα μέτρα σχεδιασμού, μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως τοίχοι πυρκαγιάς σύμφωνα με το DIN 4102-3.

Ο μεταλλικός σκελετός στερεώνεται περιμετρικά στα συνορεύοντα δομικά στοιχεία. Στο κενό του τοίχου τοποθετούνται τα μονωτικά υλικά για να καλύψουν τις υψηλότερες απαιτήσεις ηχομόνωσης, πυροπροστασίας και θερμομόνωσης. Η κατασκευή της πόρτας στους αντιδιαρρηκτικούς τοίχους ασφαλείας Knauf εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση UA-προφίλ περιμετρικά του πλαισίου ανοίγματος και για να επιτευχθεί τελικά ο επιθυμητός βαθμός προστασίας του συνολικού συστήματος τοιχοποιίας – πόρτας γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή της πόρτας, οι οποίοι γνωρίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προφίλ σύνδεσης,

Υψηλά μέτρα ασφαλείας

Οι αλεξίσφαιροι τοίχοι προσφέρουν ασφάλεια σε χώρους υψηλού κινδύνου Bullet-resistant walls offer safety in places with increased hazard potential – για παράδειγμα, εδώ:

• Τράπεζες

• Personal protection

• Πρεσβείες

• Αστυνομικά κτίρια

• Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

• Δημόσια κτίρια, κ.λ.π.

Οι αλεξίσφαιροι τοίχοι Knauf FB4 ταξινομούνται στην κατηγορία αντίστασης FB4 NS σύμφωνα με το DIN EN 1522 μετά από εξέταση από το Γραφείο δράσης πυροβολισμών του Ulm. Αυτό σημαίνει: Ακόμη και σε πυροβολισμό με το μεγαλύτερο διαμέτρημα όπλου χειρός βάσει του οποίου γίνονται οι εξετάσεις κατά DIN EN 1522, το 44άρι περίστροφο Remington Magnum, η σφαίρα δεν διαπερνά τον τοίχο. Η πρόσθετη σήμανση S ή NS πληροφορεί αν παρουσιάστηκαν θραύσματα κατά την διάρκεια των δοκιμών. ΝS σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θραύσματα.

Οι αλεξίσφαιροι τοίχοι Knauf FB4 αποτελούνται από μονό μεταλλικό σκελετό στρωτήρων UW75/ UW100- και ορθοστατών CW75/ CW100 και με διπλή αμφίπλευρη στρώση γυψοσανίδας υψηλής αντοχής και σκληρότητας Diamant 12.5 mm, βιδωμένη και από δυο πλευρές, για αυξημένες μηχανικές απαιτήσεις. Στο κενό του τοίχου είναι διατεταγμένες δυο στρώσεις ειδικών ινογυψοσανίδαν Knauf Torro, πάχους 28mm. Οι ειδικές αυτές γυψοσανίδες προσφέρουν σκληρή επιφάνεια και έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε κρούση.

Ο μεταλλικός σκελετός στερεώνεται περιμετρικά στα συνορεύοντα δομικά στοιχεία. Η κατασευή με σκελετό πλάτους CW 75mm είναι πιο λεπτή, ενώ αυτή που είναι κατασκευασμένη από CW 100, μπορεί στο κενό του τοίχου να τοποθετηθεί ένα πρόσθετο στρώμα μονωτικού υλικού για την επίτευξη βελτιωμένων τιμών ηχομόνωσης.

Τοίχοι και οροφές ανθεκτικοί σε κρούσεις από μπάλα

Για αθλητικές αίθουσες και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, υπάρχουν δεσμευτικές απαιτήσεις για το χρόνο αντήχησης σύμφωνα με το DIN 18041. Προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις, είναι λογικό η οροφή σε αθλητικές αίθουσες να λειτουργεί ακουστικά αποτελεσματικά. Εκτός από την ακουστική, αυτές οι οροφές πρέπει επίσης να προσφέρουν υψηλή σταθερότητα έναντι μηχανικών κρούσεων από μπάλες. Για την εφαρμογή αυτή, οι οροφές "Knauf Cleaneo Akustik" και "Knauf Danoline Contrapanel" είναι ιδιαίτερα κατάλληλες.

Πλεονεκτήματα οροφών Knauf Cleaneo acoustic, ανθεκτικών σε κρούση

• Μεγάλη ποικιλία σε σχέδιο διατρήσεων (διάμετρος τρύπας, μοτίβο) σε δύο πάχη πλακών: 12.5mm ή 15mm

• Πιστοποιημένη αντοχή σε κρούσεις από μπάλα σύμφωνα με το DIN 18032-3

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φύλλο λεπτομερειών Knauf D12 στη σελίδα 4.

Λήψη φύλλου λεπτομερειών D12

Μάθετε περισσότερα για τις οροφές Cleaneo Αcoustic

Πλεονεκτήματα οροφών Danoline Contrapanel, ανθεκτικών σε κρούση

 • Επιφάνεια έτοιμη βαμμένη
 • Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς σπατουλάρισμα
 • Πιστοποιημένη αντοχή σε κρούσεις από μπάλα σύμφωνα με το DIN 18032-3

Συστήματα Ασφαλείας

Προστασία απο ακτίνες Χ, διαρρηξεις, αλεξισφαιρες λύσεις. Η Knauf προσφέρει το κατάλληλο σύστημα για κάθε ανάγκη

Περισσότερα