Knauf Knauf

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ KNAUF

Επίπεδα ποιότητας Q1 - Q4

Weiter

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 • Uniflott
 • Fireboard Filler

  Fireboard Filler

 • FUGENFULLER LEICHT

  Fugenfuller Light

 • Safeboard Filler

  Safeboard Filler

 • Fill & Finish

  Fill & Finish

 • Superfinish

  Superfinish

 • Finitura

  Finitura

 • Ready Fix

  ReadyFix

 • F2F

  F2F

Επίπεδο ποιότητας Q1

Πως εξασφαλίζουμε επιφάνεια επιπέδου ποιότητας Q1;

Είναι η τεχνικά αναγκαία αρμολόγηση. Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις μηχανικής αντοχής, πυροπροστασίας και ηχομόνωσης. Πραγματοποιείται αρμολόγηση με τοποθέτηση ταινίας αρμού, στοκάρισμα των βιδών. Αφού στεγνώσει η επιφάνεια περνιέτια 2η στρώση υλικού αρμολόγησης και ξύσιμο του στόκου που προεξέχει αφού στεγνώσει. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να παραδοθεί όταν θα πραγματοποιηθεί επικάλυψη με άλλα υλικά π.χ. πλακάκια ή θα εφαρμοστεί 2η στρώση γυψοσανίδων. Στην επιφάνεια αυτή μπορεί κατά τον έλεγχο επιπεδότητας με τη σπάτουλα να παρατηρούνται ανωμαλίες. Ταινία αρμού δεν απαιτείται να τοποθετηθεί μόνο στην περίπτωση άκρων ΗΡΑΚ και όταν χρησιμοποιείται υλικό αρμολόγησης Uniflott.

Επίπεδο ποιότητας Q2

Πως εξασφαλίζουμε επιφάνεια επιπέδου ποιότητας Q2;

Συμβατική επεξεργασία επιφάνειας. Επαρκεί για συνήθεις απαιτήσεις επιπεδότητας και πραγματοποιείται μετά το επίπεδο Q1 μια επιπλέον στρώση υλικού σπατουλαρίσματος μέχρι την επίτευξη λείου περάσματος (δηλ. κατά τον έλεγχο της σπάτουλας να μην φαίνονται ανωμαλίες). Σημάδια από την επεξεργασία (σπαθιές από σπάτουλα, γρέζια κλπ) δεν πρέπει να φαίνονται. Εφόσον παρατηρούνται τέτοιου είδους ανωμαλίες αφαιρούνται με τρίψιμο.

Οι επιφάνειες αυτές είναι κατάλληλες για:

a. επικαλύψεις ταπετσαρίας με μεσαία ή μεγάλη διαμόρφωση π.χ. ταπετσαρίες με τραχεία επιφάνεια ή υαλοταπετσαρίες που χρωματίζονται,

b. ματ επικαλύψεις χρωματισμός με ρολό ή τεχνοτροπίας,

c. διακοσμητικούς σοβάδες με κόκκο > 1mm

Επίπεδο ποιότητας Q3

Πως εξασφαλίζουμε επιφάνεια επιπέδου ποιότητας Q3;

Επίτευξη κορυφαίου επιπέδου επιφάνειας. Πραγματοποιείται αρχικά με το φαρδύτερο σπατουλάρισμα του αρμού, μετά το επίπεδο Q2, με υλικό φινιρίσματος. Στη συνέχεια, απαιτείται ένα πολύ λεπτό σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας της γυψοσανίδας ώστε να σφραγιστούν οι πόροι της (σερτικάρισμα). Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται ανωμαλίες (σπαθιές από σπάτουλα, γρέζια κλπ) αλλά και σκιές κατά τον έλεγχο υπό το φώς της ημέρας τότε απαιτείται η λείανση της επιφάνειας μέχρι την αφαίρεσή τους.

Οι επιφάνειες αυτές είναι κατάλληλες για:

a. επικαλύψεις ταπετσαρίας πολύ λεπτής διαμόρφωσης,

b. ματ επικαλύψεις χρωματισμός χωρίς τεχνοτροπία ή κόκκο,

c. διακοσμητικούς σοβάδες με πολύ λεπτό κόκκο ≤ 1mm.

Επίπεδο ποιότητας Q4

Πως εξασφαλίζουμε επιφάνεια επιπέδου ποιότητας Q4;

Επιφάνεια ύψιστων απαιτήσεων. Επιτυγχάνεται με δύο χέρια σπατουλαρίσματος όλης της επιφάνειας, μετά το επίπεδο Q2, σε πάχος 1- 2mm και λείανση με γυαλόχαρτο. Το πρώτο χέρι περνιέται κόντρα και το δεύτερο σταυρωτά στο πρώτο ούτως ώστε να εξομαλυνθούν οι οποιεσδήποτε ανωμαλίες. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται ανωμαλίες (σπαθιές από σπάτουλα, γρέζια κλπ) αλλά και σκιές κατά τον έλεγχο υπό παράλληλο φωτισμό από προβολέα τότε απαιτείται η λείανση της επιφάνειας μέχρι την αφαίρεσή τους.

Οι επιφάνειες αυτές είναι κατάλληλες για:

a. Λείες ή στιλπνές ταπετσαρίες π.χ. μεταλλικές ή βινυλικές,

b. Χρωματισμοί ή λάκκες έως και μέτριας στιλπνότητας,

c. Επικαλύψεις τύπου stucco όπου απαιτείται πολύ λεία και επίπεδη επιφάνεια

ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Πρακτικές συμβουλές για την αρμολόγηση γυψοσανίδων

Για το στοκάρισμα των αρμών γυψοσανίδων απαιτείται οπωσδήποτε η χρήση ταινίας. Η ταινία είναι ο οπλισμός του αρμού και μπορεί να αποτελείται από χαρτί υψηλής ποιότητας με λεπτή διάτρηση ή από αυτοκόλλητο δικτυωτό υαλόπλεγμα ή από υαλούφασμα για αρμολόγηση πλακών Fireboards. Στους αρμούς εσωτερικών γωνιών επιβάλλεται η χρήση χαρτοταινίας η οποία προσαρμόζεται στον αρμό αφού πρώτα έχει επαλειφθεί με το υλικό αρμολόγησης. Η αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία είναι πιο εύχρηστη στην εφαρμογή. Επικολλείται χωρίς υλικό αρμολόγησης στις γυψοσανίδες και εν συνέχεια ακολουθεί το στοκάρισμα. Κατά την διαδικασία αρμολόγησης με χρήση δικτυωτής υαλοταινίας πρέπει το υλικό αρμού να πιέζεται ιδιαίτερα, ώστε να εισχωρεί επαρκώς στην σχισμή του αρμού διαμέσου του πλέγματος. Η Knauf συνιστά σε κάθε περίπτωση την χρήση ταινίας αρμού. Ανάλογα με τις απαιτήσεις γίνεται χρήση χαρτοταινίας, δικτυωτής υαλοταινίας ή πυράντοχης υαλοταινίας.

Σημαντικότατο κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας εργασιών στην δόμηση με γυψοσανίδες είναι η αρμολόγηση. Βασικοί συντελεστές διαμόρφωσης της ποιότητας επιφάνειας είναι η εργασία και τα υλικά. Η ποιότητα όμως της τελικής επιφάνειας παράδοσης είναι συχνά σημείο τριβής μεταξύ κατασκευαστή και παραλήπτη του έργου ή μεταξύ πελάτη και τεχνίτη αν δεν έχει προηγουμένως σαφέστατα συμφωνηθεί πως θα παραδοθεί η επιφάνεια του έργου. Πολλές φορές αυτό που προσδοκά ο παραλήπτης δεν ταυτίζεται με αυτό που έχει κατά νου ο κατασκευαστής. Η Knauf από την πρώτη ημέρα διάθεσης γυψοσανίδων στην ελληνική αγορά καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες ενημέρωσης στο θέμα της άρτιας κατασκευής και οριοθέτησης της ποιότητας παράδοσης έργων ξηράς δόμησης. Η Knauf προτείνει την μεθοδολογία και όλα τα απαιτούμενα υλικά για την δημιουργία επιπέδων ποιότητας που μπορούν να παραδίδονται οι επιφάνειες κατασκευών από γυψοσανίδα.

Οι προτεινόμενες διαβαθμίσεις ποιότητας επιφανειών κατασκευών από γυψοσανίδες Knauf Q1 έως Q4 συστήνονται και προτείνονται για να αποτελέσουν μια κοινά αποδεκτή βάση συνεννόησης και συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, δηλαδή του κατασκευαστή και του παραλήπτη του έργου. Η τήρηση και ακολούθηση αυτών δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Η Knauf ως παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει, δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση, εφαρμογή και τελικό αποτέλεσμα των συστημάτων δόμησης και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Σκοπός του ανά χείρας τεχνικού οδηγού είναι να σας βοηθήσει στην σωστή επιλογή, επεξεργασία και χρήση των υλικών αρμολόγησης και φινιρίσματος Knauf για μοναδικής ποιότητας επιφάνειες.

Τρόποι αρμολόγησης ανά τύπο άκρων γυψοσανίδων

Αρμολόγηση γυψοσανίδων ΑΚ με χρήση αυτοκόλλητης δικτυωτής υαλοταινίας αρμού.

Ξεκινά με την επικόλληση της ταινίας αρμού στην ένωση των λοξών άκρων της γυψοσανίδας και ακολουθεί στοκάρισμα με Fugenfüller, Readyfix ή Uniflott.

Αρμολόγηση γυψσοανίδων ΑΚ με λοξά άκρα και χρήση χαρτοταινίας αρμού. Εφαρμόζεται ο αρμόστοκος στην ένωση των λοξών άκρων της γυψοσανίδας και εν συνεχεία επικολλάται επάνω του η χαρτοταινία. Το στοκάρισμα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με το ίδιο υλικό αρμού.

Αρμολόγηση γυψοσανίδων HRAK με ημιστρόγγυλα άκρα. Η πλήρωση των αρμών μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση ταινίας αρμού όταν γίνεται χρήση γυψοσανίδων με ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRK ή HRAK και του ισχυρού στόκου Knauf-Uniflott. Επειδή ο αρμός αυτός δεν έχει οπλισμό ταινίας συνίσταται τα άκρα των γυψοσανίδων να βρίσκονται βιδωμένα επάνω σε μεταλλικό προφίλ.

Αρμολόγηση κομμένων άκρων γυψοσανίδας. Τα κομμένα άκρα των γυψοσανίδων (σόκορα) δεν καλύπτονται από χαρτί. Για το λόγο αυτό και ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού αρμολόγησης πρέπει πάντα να στοκάρονται με χρήση ταινίας αρμού. Συγκεκριμένα τα κομμένα άκρα κόβονται, ρασπάρονται και πλανίζονται υπό γωνία κατά τα δυο τρίτα του πάχους τους. Εν συνεχεία εφαρμόζεται η αυτοκόλλητη δικτυωτή ταινία ή στοκάρονται ελαφρώς για να επικολληθεί η χαρτοταινία αρμού. Η αρμολόγηση ολοκληρώνεται με το υλικό αρμολόγησης που προτιμήθηκε Knauf-Fugenfüller ή Readyfix ή Uniflott

Αρμολόγηση γυψοσανίδων 4ΑΚ με τέσσερα λοξά άκρα και χρήση χαρτοταινίας αρμού. Για τους αρμούς των κομμένων άκρων γυψοσανίδας, όπου η ταινία και το υλικό αναγκαστικά προεξέχουν η Knauf διαθέτει την γυψοσανίδα τύπου 4ΑΚ με τα τέσσερα άκρα της λοξά διαμορφωμένα. Έτσι αποφεύγεται το δαπανηρό πολλαπλό σπατουλάρισμα και επιτυγχάνεται επιφάνεια υψηλής επιπεδότητας και κορυφαίας αισθητικής.

Φινίρισμα ή σπατουλάρισμα των γυψοσανίδων. Ο στόκος που προεξέχει μετά την αρμολόγηση πρέπει να ξύνεται έγκαιρα με την σπάτουλα πριν στεγνώσει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για Knauf-Uniflott που γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Εν συνεχεία ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιπεδότητα και ποιότητα της τελικής επιφάνειας μπορούν οι αρμοί που έχουν στοκαριστεί να σπατουλαρισθούν με Knauf-Finish-Pastös ή όλη η επιφάνεια της γυψοσανίδας. Η ποιότητα της τελικής επιφάνειας, που θα παραδοθεί εξαρτάται από την συμφωνία μεταξύ εργοδότη και κατασκευαστή.

Ισχυρή αρμολόγηση με ολπισμό ταινίας

Σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων γυψοσανίδας γεμίζονται απλά οι αρμοί των εσωτερικών στρώσεων ενώ οι αρμοί της τελευταίας στρώσης στοκάρονται κανονικά. Συγκεκριμένα οι αρμοί γεμίζονται και αργότερα ξύνεται το υλικό που προεξέχει. Στο δεύτερο στάδιο εργασίας το υλικό απλώνεται και επιπεδώνεται με μεγάλη σπάτουλα για να δημιουργηθούν λεία περάσματα από γυψοσανίδα σε γυψοσανίδα. Συνίσταται στους αρμούς των κομμένων άκρων της τελευταίας στρώσης να γίνεται στοκάρισμα με χρήση ταινίας αρμού ανεξάρτητα από το υλικό αρμολόγησης. Επίσης στοκάρονται τα σημεία εσοχών από τις βίδες στερέωσης. Απαιτείται το στοκάρισμα των βιδών μόνο στις τελευταίες στρώσεις. Ατέλειες στο τέλος των εργασιών βελτιώνονται με τριβίδι. Πρέπει να προετοιμάζεται πάντα τόσο υλικό όσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο χρόνο εργασιμότητάς του. Υλικό που αρχίζει να πήζει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Για την εφαρμογή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνήθης σπάτουλα, βιδοσπάτουλα, ή ορθογώνια σπάτουλα με χερούλι. Τα δοχεία των ετοιμόχρηστων υλικών δεν πρέπει να παραμένουν για πολύ ώρα ανοιχτά για να μη στεγνώσει το περιεχόμενο. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να ξεπλένονται καλά με νερό αμέσως μετά την εργασία. Τα υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος Knauf πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτούσια χωρίς να αναμιγνύονται με παρεμφερή υλικά και αλλοιώνονται οι ιδιότητές τους. Η εργασία ολοκληρώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις ποιότητας της τελικής επιφάνειας. Ακόμη φινιρίσματα όπως Stucco Veneziano ή λούστρο εφαρμόζονται άψογα στις επιφάνειες κατασκευών από γυψοσανίδα.

Έλεγχοι πριν την αρμολόγηση

Πριν την αρμολόγηση οι γυψοσανίδες πρέπει να ελέγχονται αν είναι σταθερά βιδωμένες και οι κεφαλές των βιδών να μη προεξέχουν. Εκδρομές, μικρές τρύπες και ρωγμές πρέπει να επιδιορθώνονται με Knauf – Fugenfüller ή Uniflott. Τα κατά πλάτος κομμένα άκρα των γυψοσανίδων δεν περικλείνονται από χαρτί και πρέπει πριν το στοκάρισμα να πλανίζονται υπό γωνία 45 μοιρών κατά τα 2/3 του πάχους της γυψοσανίδας και η ακμή του κομμένου χαρτιού από την εμφανή πλευρά να γυαλοχαρτίζεται. Οι αρμοί πρέπει να ξεσκονίζονται και αν δυνατόν να ασταρώνονται. Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται όταν δεν αναμένονται πλέον συστολές ή διαστολές των γυψοσανίδων λόγω μεταβολών της σχετικής υγρασίας ή θερμοκρασίας στο χώρο τοποθέτησης και πρέπει να αποφεύγεται η απότομη θέρμανση του χώρου μετά την αρμολόγηση. Η θερμοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της αρμολόγησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10C. Υγρές κατασκευές δαπέδων πρέπει να έχουν περατωθεί διότι η υγρασία εμποδίζει το στέγνωμα και διογκώνει τους αρμούς.

Εξομείωση απορροφητικότητας

Οι κατασκευές από γυψοσανίδες πρέπει να επαλείφονται με αστάρι εξομοίωσης απορροφητικότητας χαρτιού και στόκου σε όλη τους την επιφάνεια. Έτσι αποφεύγονται ενδεχόμενες σκιές μετά το βάψιμο, σταθεροποιείται η επιφάνεια και γίνεται οικονομία στη βαφή.

Επίπεδα ποιότητας Q1-Q4

Για το πολύ λεπτό αυτό θέμα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ σχετικοί Ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Στην πράξη υιοθετούνται υποκειμενικά κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους την ομαλότητα της επιφάνειας με διάφορα οπτικά κριτήρια όπως σκιάσεις της επιφάνειας ή τη δυνατότητα παρατήρησης της θέσης των αρμών. Οι απαιτήσεις για την τελική επιπεδότητα, το επιδιωκόμενο είδος της επιφάνειας πρέπει να είναι ξεκάθαρες και να προσδιορίζονται ακριβώς. Ανάλογα με την βαθμίδα ποιότητας πρέπει να είναι σαφής η επιθυμητή επιπεδότητα., το επιδιωκόμενο είδος της επιφάνειας και ο τρόπος επεξεργασίας. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας επιφανειών που ισχύουν, καθορίζονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων τέσσερις ενδεικτικές βαθμίδες ποιότητας Q1, Q2, Q3 και Q4. Για κάθε βαθμίδα γίνονται αποδεκτά καθορισμένα στάδια εργασίας διαμόρφωσης της επιφάνειας. Όταν δεν υπάρχουν απαιτήσεις οπτικής ποιότητας επαρκεί η τεχνικά αναγκαία αρμολόγηση. Εάν στην συγγραφή υποχρεώσεων του έργου δεν αναφέρεται κάτι σχετικώς, τότε ως ισχύουσα υποχρέωση θεωρείται ο συμβατικός τρόπος αρμολόγησης και φινιρίσματος δηλαδή η βαθμίδα Q2. Εάν η εκτίμηση ποιότητας της επιφάνειας επηρεάζεται από φυσικό ή τεχνητό φως παράλληλο προς την επιφάνεια, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να διαθέτει αντίστοιχες συνθήκες φωτισμού κατά το στάδιο της επεξεργασίας της επιφάνειας. Εκφράσεις όπως «έτοιμο για βάψιμο» ή «έτοιμη επιφάνεια» που συναντούνται συχνά σε συγγραφές υποχρεώσεων, είναι εντελώς ακατάλληλες για να περιγράψουν την ποιότητα παράδοσης μιας επιφάνειας.

VIDEOS ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 • Ποιότητες Επιφανειών Knauf

  Ποιότητες Επιφανειών Knauf

  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας επιφανειών που ισχύουν, καθορίζονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τέσσερις ενδεικτικές βαθμίδες ποιότητας Q1, Q2, Q3 και Q4. Για κάθε βαθμίδα γίνονται αποδεκτά καθορισμένα στάδια εργασίας διαμόρφωσης της επιφάνειας. Αναπαραγωγή
 • Ενώσεις Δομικών Στοιχείων Knauf

  Ενώσεις Δομικών Στοιχείων Knauf

  Σας παρουσιάζουμε τις ενώσεις δομικών στοιχείων. Οι ενώσεις μπορεί να είναι μεταξύ ιδίων δομικών στοιχείων, ή μεταξύ διαφορετικών δομικών στοιχείων και κάθε μια από αυτές έχει το δικό της σωστό τρόπο αρμολόγησης. Αναπαραγωγή
 • Άκρα Γυψοσανίδων και Ταινίες Αρμού Knauf

  Άκρα Γυψοσανίδων και Ταινίες Αρμού Knauf

  Οι γυψοσανίδες Knauf παράγονται με διάφορους τύπους βιομηχανοποιημένων άκρων από τους οποίους ο καθέ ένας έχει το δικό του σωστό τρόπο αρμολόγησης. Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τα διάφορα είδη άκρων καθώς και την σωστή αρμολόγηση αυτών. Αναπαραγωγή
 • Knauf The Art of Perfection

  Knauf The Art of Perfection

  Τα πραγματικά αριστουργήματα δημιουργούνται μόνο χρησιμοποιόντας τα σωστά υλικά. Επιλέξτε προϊόντα σπατουλαρίσματος και φινιρίσματος από την Knauf και αποκτήστε το τέλειο αποτέλεσμα. Αναπαραγωγή
 • Στόκος σπατουαλρίσματος Knauf Fina

  Στόκος σπατουλαρίσματος Knauf Fina

  Η Knauf Fina είναι ένας υπέρλευκος στόκος σπατουλαρίσματος εσωτερικής χρήσης σε μορφή σκόνης. Είναι εύκολος στην εφαρμογή και στο στρώσιμο, τρίβεται εύκολα, έχει εξαιρετικές ιδιότητες γεμίσματος και αντοχής στις ρηγματώσεις και προσδίδει εξαιρετική λεία τελική επιφάνεια Αναπαραγωγή