Knauf Knauf

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Υψηλές επιδόσεις σε κτίρια με απαιτήσεις

Weiter

Μάθετε πρώτοι όλα μας τα νέα, λάβετε εγκαίρως χρήσιμες συμβουλές για την κατασκευή σας και ενημερωθείτε για τις υψηλές επιδόσεις των συστημάτων δόμησης Knauf σε όλα τα στάδια της οικοδομής

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο Knauf

Η καλή ηχομόνωση έχει εξέχουσα σημασία για την άνετη διαβίωση στα κτήρια.

Η διάδοση του ήχου σε αυτά γίνεται είτε μέσω του αέρα είτε μέσω των δομικών στοιχείων (π.χ. λόγω κρούσης). Τα δομικά στοιχεία που αποτελούν το περίβλημα των εσωτερικών χώρων, δηλαδή οι οροφές, οι τοίχοι και τα δάπεδα, σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσφέρουν αποδεκτά επίπεδα ηχομόνωσης σε σχέση με τη διάδοση του ήχου από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Αρχες Ηχομονωσης

Οι απαιτήσεις της ηχομόνωσης

καθορίζονται στην Ελλάδα από το άρθρο 12 του κτιριοδομικού κανονισμού (απόφαση 3046/304 της 30.1/3.2.1989, ΦΕΚ 59Δ), ο οποίος καθορίζει τις απαιτούμενες παραμέτρους ακουστικής άνεσης των κτιρίων, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αξιολογηθεί η ηχομονωτική ικανότητα της κατασκευής.

Κατηγορία Α – Υψηλή ακουστική άνεση

Κατηγορία Β – Κανονική ακουστική άνεση

Κατηγορία Γ- Χαμηλή ακουστική άνεση

Ανακαλύψτε τι είναι σημαντικό στην ηχομόνωση.

Μια καλή ηχομόνωση προυποθέτει ερμητικά κλειστούς χώρους, αφού ως γνωστόν ο ήχος, όπως ο αέρας ή ακόμα και το νερό, έχει την ιδιότητα να ρέει μέσα από οπές. Έτσι, ακόμα και μία μικρή οπή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης, όσο καλή και αν είναι αυτή. Τέτοιες οπές θα πρέπει να αποφεύγονται στις επιφάνειες αλλά και κοντά στις ακμές των δομικών στοιχείων. Η πολύ καλή σφράγιση των πιθανών οπών στις επιφάνειες συστημάτων ξηράς δόμησης εξασφαλίζεται με αρμολόγημα όλων των στρώσεων επικάλυψης. Σε περιοχές συνδέσεων με πλευρικά στοιχεία τυχόν κενά θα πρέπει να σφραγίζονται με ειδικό ελαστομερές υλικό.

ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΣ ΗΧΟΣ

Ηχομόνωση από αερόφερτο ήχο

Μια καλή ηχομόνωση προυποθέτει ερμητικά κλειστούς χώρους, αφού ως γνωστόν ο ήχος, όπως ο αέρας ή ακόμα και το νερό, έχει την ιδιότητα να ρέει μέσα από οπές. Έτσι, ακόμα και μία μικρή οπή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης, όσο καλή και αν είναι αυτή. Τέτοιες οπές θα πρέπει να αποφεύγονται στις επιφάνειες αλλά και κοντά στις ακμές των δομικών στοιχείων. Η πολύ καλή σφράγιση των πιθανών οπών στις επιφάνειες συστημάτων ξηράς δόμησης εξασφαλίζεται με αρμολόγημα όλων των στρώσεων επικάλυψης. Σε περιοχές συνδέσεων με πλευρικά στοιχεία τυχόν κενά θα πρέπει να σφραγίζονται με ειδικό ελαστομερές υλικό.

Rw: Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης

Ο σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης περιγράφει τη μείωση του θορύβου ανάμεσα σε δύο δωμάτια, οριζόντια ή κατακόρυφα (μόνωση τοίχου ή οροφής) χωρίς τη μετάδοση του ήχου από πλευρικούς δρόμους.

R’w: Σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης

Ο σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης περιγράφει τη συνολική μείωση του θορύβου ανάμεσα σε δύο χώρους συμπεριλαμβανομένων και των πλευρικών δρόμων μετάδοσης ήχου.

RL,w: Σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης πλευρικής ηχομείωσης

Η πλευρική μετάδοση είναι η έμμεση μετάδοση του ήχου από το δωμάτιο ηχητικής εκπομπής στο δωμάτιο ηχητικής λήψης μέσω διαδρόμων που παρακάμπτουν το εξεταζόμενο κτιριακό στοιχείο

ΚΤΥΠΟΓΕΝΗΣ ΗΧΟΣ

Ηχομόνωση από κτυπογενή ήχο

Ο ήχος που παράγεται λόγω κρούσης διαδίδεται στα πλευρικά στοιχεία όπως ακριβώς κι αυτός μέσω του αέρα. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να απομονώνονται με σφραγιστική ταινία από τους διπλανούς τοίχους οι περιοχές όπου έχουν γίνει εργασίες σπατουλαρίσματος πάνω από την ηχομονωτική στρώση. Τέτοιοι διαχωριστικοί αρμοί θα πρέπει επίσης να υπάρχουν στις πόρτες αλλά και στο κάτω μέρος των τοίχων, ώστε να αποτρέπεται η διάδοση των κρουστικών κυμάτων από το ένα δωμάτιο στο διπλανό του αλλά και μέσω του τοίχου στην οροφή και στα από πάνω δωμάτια.

Στην ηχομόνωση έναντι κρούσεων συμβάλλει καθοριστικά και ολόκληρη η οροφή, που σημαίνει ότι η επιλογή της κατάλληλης ψευδοροφής ή της επένδυσης οροφής έχει ιδιαίτερη σημασία στην ηχοπροστασία.

L’n,w: Σταθμισμένη κανονικοποιημένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου

Η σταθμισμένη κανονικοποιημένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου περιγράφει την ηχοστάθμη κάτω από οροφές όταν λειτουργεί επάνω στην οροφή μία πρότυπη γεννήτρια κτυπογενούς ήχου.

Μεγάλα μεγέθη του R’w δείχνουν τη μεγάλη μόνωση ενός τοίχου ή μιας οροφής. Αντίθετα μικρά μεγέθη του L’n,w δείχνουν υψηλή ικανότητα ηχομόνωσης κτυπογενούς ήχου.

ΔLw: Μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου

Είναι η μείωση της σταθμισμένης κανονικοποιημένης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου που οφείλεται στην τοποθέτηση πρόσθετου δαπέδου ή επικαλύμματος δαπέδου.

ΘΟΡΥΒΟΣ

Ηχοπροστασία από αερόφερτο θόρυβο εξωτερικών πηγών

LAeq,h: Ωριαία ισοδύναμη Α-ηχοστάθμη

Η ωριαία ισοδύναμη Α-ηχοστάθμη μέσα στους χώρους από εξωτερικές πηγές θορύβου (οδική κυκλοφορία, βιομηχανικές πηγές θορύβου, κλπ)

Ηχοπροστασία από τον αερόφερτο θόρυβο που παράγεται από εγκαταστάσεις

LpA: Α-ηχοστάθμη

Α-ηχοστάθμη μέσα στους χώρους από τη λειτουργία των ΗΜ εγκαταστάσεων.

Διάδοση ήχου

Τα ηχητικά κύματα που διαδίδονται μέσω του αέρα προκαλούν ταλάντωση των στοιχείων με τα οποία έρχονται σε επαφή και στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά δημιουργούν ηχητικά κύματα στην αντίθετη όψη τους, τα οποία με τη σειρά τους διαδίδονται σε χώρο άλλον από αυτόν όπου έγινε η γένεση των κυμάτων. Ο ήχος λόγω κρούσης μεταφέρεται μέσω των στερεών στοιχείων και στη συνέχεια προκαλεί ταλάντωση αυτών, η οποία ακολούθως δημιουργεί ηχητικά κύματα μέσω του αέρα.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η διάδοση του ήχου εξασθενεί όταν οι τοίχοι, οι οροφές και τα δάπεδα έχουν την ικανότητα να προκαλέσουν απόσβεση των ηχητικών κυμάτων. Η απόσβεση εξασφαλίζεται με τη χρήση «μαλακών» υλικών και/ή με τη μεγάλη μάζα, ενώ γενικότερα η εξασθένηση εξαρτάται από τη χρήση των χώρων και την πηγή του ήχου. Ενδεικτικές τιμές εξασθένησης του ήχου δίνονται στα πρότυπα σχετικά με την ηχοπροστασία, όπως είναι για παράδειγμα το γερμανικό DIN 4109 ‘Ηχομόνωση στα κτίρια’ και το άρθρο 12 του Ελληνικού Κτιριοδομικού Κανονισμού. Σε μερικές περιπτώσεις βεβαίως οι απαιτήσεις ηχομόνωσης αποτελούν προσωπικές επιλογές, γι αυτό και ενδέχεται οι σχετικοί περιορισμοί να είναι αυστηρότεροι από αυτούς των προτύπων.

Συστήματα δόμησης

Πρέπει να επισημανθεί ότι η ηχομόνωση δεν παρέχεται μόνο από τα στοιχεία που αποτελούν το άμεσο περίβλημα του χώρου αλλά και από τα πλευρικά στοιχεία, όπως οι κοντινοί τοίχοι και η συνέχεια των δαπέδων και οροφών, μέσω των οποίων ο ήχος διαδίδεται με τη μορφή διαμήκων κυμάτων. Έτσι, τα στοιχεία του άμεσου περιβλήματος χώρων παρέχουν αποτελεσματική ηχομόνωση πάντοτε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα πλευρικά στοιχεία.

Όπως και για την πυροπροστασία, οι τιμές ηχομόνωσης που παρέχονται από την Knauf ισχύουν μόνο υπό την προυπόθεση της ορθής εφαρμογής των υλικών και εξαρτημάτων της. Μια συγκεκριμένη τιμή ηχομόνωσης δεν χαρακτηρίζει ένα σύστημα δόμησης γενικώς, αλλά το συγκεκριμένο σύστημα που κατασκευάσθηκε αποκλειστικά με τα υλικά και τα εξαρτήματα της Knauf.

Δείτε στα Συστήματα Ξηράς Δόμησης Knauf τις προδιαγραφές ηχομόνωσης και επιλέξτε το κατάλληλο για την κατασκευή σας.

Τεκμηρίωση

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις επιδόσεις ηχομόνωσης των συστημάτων ξηράς δόμησης.

Σας παρέχουμε όλη την τεχνική τεκμηρίωση για τα συστήματα ηχομόνωσης Knauf στην Ελληνική και στη Γερμανική γλώσσα.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τα τεχνικά φυλλάδια των ηχομονωτικών συστημάτων τοιχοποιίας Knauf εδώ.