Knauf Knauf

Ποιότητα

Weiter

Τι είναι ποιότητα;

Η Ποιότητα είναι διεθνώς αντιληπτή και συνώνυμη με τις υψηλού επιπέδου προσδοκίες σχετικά με την λειτουργικότητα μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Με αυτή την έννοια, η ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, σύμφωνα με τον Garvin.

Η ποιότητα ορίζεται, κατά DIN 8402, ως η πληρότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, που έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί της δεδομένες ή προκαθορισμένες ανάγκες.

Η Ποιότητα έχει να κάνει με την προσαρμογή στις απαιτήσεις. Επίσης, τα προβλήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται από αυτούς που τα προκαλούν και επομένως η ποιότητα είναι ανέξοδη. Αυτό που προκαλεί το έξοδο είναι όταν δεν γίνεται μία εργασία σωστά από την αρχή. Ο τελικός στόχος της ποιότητας είναι μηδέν ελαττωματικά. Με άλλα λόγια, Ποιότητα είναι όταν επιστρέφει ο πελάτης και όχι το προϊόν.

Πρώτος, προσδιόρισε την έννοια της ποιότητας ο Walter Shewhart (1931) λέγοντας ότι «ποιότητα είναι το πόσο καλό είναι ένα προϊόν». Με αυτή την έννοια, η ποιότητα είναι απόλυτα και παγκόσμια αναγνωρίσιμη, πρόκειται για ένα σημείο το οποίο αποτελείται από μη διαπραγματεύσιμα όρια και υψηλή απόδοση. Έτσι, ενώ, δεν μπορεί να οριστεί ακριβώς, παρόλα αυτά, γίνεται αντιληπτή όπου υπάρχει. Η κρίση του πελάτη αποφασίζει για την ποιότητα του προϊόντος. Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Ποιότητα μπορεί να οριστεί από την σχέση:

Qιδαν.= Πραγματικό/Επιθυμητό=1,

όπου το Επιθυμητό καθορίζεται από τον πελάτη και το Πραγματικό από την εταιρεία.

Η υπεροχή στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και, η ικανοποίηση του πελάτη είναι το ζητούμενο και η πρόκληση στον τομέα των υπηρεσιών. Η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών προσδιορίζει την ποιότητα στην διεκπεραίωση μίας υπηρεσίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ορισμούς της λέξης ποιότητας. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλους πολλούς, αλλά και πάλι η έννοια Ποιότητα δεν θα άλλαζε.

Knauf ίσον ποιότητα

Ωστόσο, κοινός παρονομαστής σε όλες τις παραπάνω παραλλαγές είναι η KNAUF, μία εταιρεία που χρόνια τώρα έχει συνδέσει το όνομα της με την Ποιότητα. Και δεν είναι τυχαίο που μία εταιρεία-ένα όνομα έχει καταφέρει να συνδέσει όλο τον κόσμο, διαθέτοντας περίπου 90 εργοστάσια, προσφέροντας την απαραίτητη τεχνογνωσία για την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ξηράς δόμησης.

Η απαίτηση για Ποιότητα προέκυψε ως ο μοναδικός κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση των επιχειρήσεων, ενώ, η εφαρμογή της αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ποιότητα είναι η συμμόρφωση στις απαιτήσεις. Αυτός είναι ο τεχνικός καθορισμός, που καθιερώθηκε από την ISO – INTERNATIONAL, την οργάνωση τυποποίησης πού βρίσκεται στην Ελβετία και είναι αρμόδιος για τους κανόνες ποιότητας σε διάφορα τμήματα σε όλο τον κόσμο.

Βάση των διαδικασιών TUV CERT, η εταιρεία Knauf Γυψοποιία ABEE πιστοποιείται ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για την παραγωγή και εμπορία γύψου, γυψοσανίδων, πανέλων, κονιοειδών, ετοιμόμικτων και μεταλλικών προφίλ. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται ετήσια σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης του TUV CERT και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης. Η αρχική πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε το 1997 και έκτοτε η εταιρεία πιστοποιείται ανελλιπώς κάθε χρόνο.

Στο σύγχρονο και εξαιρετικά ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι ανάγκες των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων συνεχώς αλλάζουν, ενώ, η ύπαρξη ευέλικτων επιχειρήσεων είναι πλέον επιτακτική. Έτσι, πάνω σε αυτήν την φιλοσοφία, η KNAUF γνωρίζει τις υπάρχουσες και τις προσδοκώμενες ανάγκες τόσο των πελατών της αλλά και των ανταγωνιστών της. Οι στόχοι, οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι βραχυχρόνιοι ή μακροχρόνιοι σχεδιασμοί που εφαρμόζει έχουν σκοπό την επιβίωση και την ανάπτυξή της. Η θεμελιώδης, λοιπόν, έννοια για την υπεροχή της επιχείρησης είναι ότι η Ποιότητα επιτυγχάνει αποτελέσματα που ικανοποιούν όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ακόμη, η ικανότητα της εταιρείας KNAUF να εστιάζει στις ανάγκες και στις προσδοκίες των ήδη υπαρχόντων, αλλά και, των ενδεχόμενων μελλοντικών πελατών της, δημιουργεί την προϋπόθεση για πιστούς πελάτες και κατά συνέπεια, για μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Οι πελάτες, ως τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών της απολαμβάνουν γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση. Δημιουργούνται, έτσι, μεταξύ τους, σχέσεις ποιότητας και εμπιστοσύνης.

Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται εμπνευσμένη καθοδήγηση από χαρισματικούς ανθρώπους και η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ έχει την πολυτέλεια να διαθέτει αρκετούς, τόσο στον χώρο του εργοστασίου στην Αιτωλοακαρνανία όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με το άρτια εκπαιδευμένο, εμπορικής υποστήριξης, προσωπικό. Είναι σημαντικό να υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι σε καίριες θέσεις της διοίκησης, διότι η διοίκηση:

  • Είναι σε θέση να θέτει σαφή στόχους και ξεκάθαρες κατευθύνσεις.
  • Αναπτύσσει και διευκολύνει την επίτευξη κάθε αποστολής και οράματος.
  • Εμπνέει τους εργαζόμενους, δημιουργεί αξίες, και προάγει την ηθική και την εργασιακή κουλτούρα.
  • Επιπλέον, σε δύσκολες επιχειρησιακές περιόδους συνεχίζει να εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα στους εργαζομένους, ενώ, δεν διστάζει να τους καθοδηγήσει αποτελεσματικά στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες.
  • Είναι, δηλαδή, εξ΄ ολοκλήρου δεσμευμένη απέναντι στην συνεχή ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του διοικητικού τους συστήματος.

Ωστόσο, εκτός από την διοίκηση, η εταιρεία Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ οφείλει την ανάπτυξή της και σε πολλούς ακόμα ανθρώπους, σε χαμηλότερες θέσεις, οι οποίοι καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ώστε η εταιρεία να διατηρεί την αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη στους πελάτες. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε εργάζονται στην παραγωγή είτε ‘’οργώνουν’’ όλη την Ελλάδα ώστε να βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στον πελάτη, έχουν γαλουχηθεί με την φιλοσοφία του ομίλου Knauf και πλέον αποτελούν και αυτοί συνώνυμο της Ποιότητας.

Ποιοτικοί έλεγχοι

Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ποιότητα και να μην αναφέρουμε το τμήμα του Ποιοτικού Ελέγχου ή Ελέγχου Ποιότητας, όπως αρμόζει καλύτερα. Το τμήμα αυτό εδράζεται στον χώρο του εργοστασίου και έχει σαν στόχο του την καθημερινή και αδιάλειπτη τήρηση των διαδικασιών ελέγχου και παραγωγής όλων των προϊόντων, ενδιάμεσων και τελικών. Το προσωπικό του τμήματος είναι εφοδιασμένο με τον πιο σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και με τις τελειότερες πληροφορίες σχετικά την φύση των προϊόντων. Η εύρυθμη λειτουργία του εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των υλικών της Knauf. Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες παραγωγής και διεκπεραίωσης είναι πιστοποιημένες από την TUV ΝORD κατά ΕΝ ISO 9001.

Greece

Η παραγωγή γυψοσανίδων γίνεται με ανάμιξη του γύψου (ημιυδρίτης) με νερό και διάφορες πρόσθετες ουσίες σε κατάλληλες αναλογίες, λαμβάνοντας έτσι την μορφή υδατοειδούς πολτού, ο οποίος επανακρυσταλλώνεται. Ο πολτός τοποθετείται μεταξύ 2 φύλλων ειδικού χαρτιού, δημιουργώντας μία υγρή γυψοσανίδα και μετά την κοπή του στις επιθυμητές διαστάσεις, οδηγείται σε ξηραντήρα στον οποίο απομακρύνεται γύρω στο 40% της περιεχόμενης υγρασίας.

Μετά την παραγωγή και πριν την πώληση των γυψοσανίδων, μεσολαβεί ο ποιοτικός έλεγχος. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του εργοστασίου εκτελεί όλους εκείνους τους ελέγχους, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές ΕΝ 520, ώστε οι παραγόμενες γυψοσανίδες να εμπεριέχουν όλα τα συστατικά που τις κατατάσσει σε ένα από τα κορυφαία υλικά εσωτερικής δόμησης. Ελέγχονται οι μηχανικές αντοχές, η πρόσφυση στο χαρτί, οι διαστάσεις, η επιπεδότητα τελικής επιφάνειας, η υδατοαπορροφητικότητα, η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Βασικά πλεονεκτήματα των γυψοσανίδων είναι η ευελιξία, το συγκριτικά μικρό βάρος τους, η δυνατότητα εύκολης κοπής και προσαρμογής σε συγκεκριμένες διαστάσεις και η δυνατότητα τους να εφαρμοστούν ως επένδυση βασικών δομικών στοιχείων είτε με απευθείας επικόλληση είτε με παρεμβολή μεταλλικού σκελετού.

Οι γυψοσανίδες προσφέρουν επίσης θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία, δυνατότητα ανάρτησης συγκεκριμένων φορτίων στην επιφάνεια τους, ευκολία στην βαφή και την διακόσμηση, ανθυγρότητα. Είναι ανθεκτικές στις μηχανικές καταπονήσεις, βοηθούν στην δημιουργία ευχάριστου κλίματος, στην εξοικονόμηση ενέργειας που σε διαφορετική περίπτωση θα καταναλώνονταν σε θέρμανση ή ψύξη. Έχουν μικρό κόστος συντήρησης, συνοδεύονται από διεθνή τύπου πιστοποιητικά. Εγκαθίστανται εύκολα και εξοικονομούν ωφέλιμο χώρο σε αντίθεση με το τούβλο και τον σοβά.’’

Greece

Μεταλλικά προφίλ: Η Κnauf παράγει πλήρης σειρά Profil και Amfil ορθοστάτες, στρωτήρες, περιμετρικά και οδηγούς οροφής που διευκολύνουν και τυποποιούν τις κατασκευές τοίχων, οροφών και επενδύσεων με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

Γωνιόκρανα: Παράγονται τα γωνιόκρανα προστασίας άκρων γυψοσανίδας, γωνιόκρανα σοβά, οδηγοί σοβατίσματος και γωνιόκρανα απόληξης σοβά. Παρέχουμε επιπλέον προστασία παράγωντας γωνιόκρανα με πρώτη ύλη κατηγορίας Ζ275.

Εξαρτήματα: Η Knauf παράγει ειδικά μελετημένα μεταλλικά εξαρτήματα που απλοποιούν και τυποποιούν τις κατασκευές. Μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι η συνεργασιμότητα που εξασφαλίζει τη σταθερή και ασφαλή σύνδεση των μεταλλικών προφίλ μεταξύ τους.

Τέλος παράγονται τα καμπυλωτά προφίλ για τις οροφές καθώς και τα Aquaprofil, είδη τα οποία παράγονται από πρώτη ύλη με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Ποιοτικός έλεγχος προφίλ: Η παραγωγή των προφίλ γίνεται με πρώτη ύλη από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ κατηγορίας Ζ140.

  • Πριν τη παραγωγή ελέγχεται κάθε παρτίδα πρώτης ύλης.
  • Κατά την παραγωγή ελέγχονται τα Προφίλ που παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-14195.
  • Φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και σήμανση CE που σημαίνει την ασφάλεια χρήσης του προϊόντος.

Greece

Ενσακισμένα προϊόντα: Τα ενσακισμένα προϊόντα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

α) Υλικά σοβατίσματος

β) υλικά αρμολόγησης/σπατουλαρίσματος

γ) Γύψος οικοδομών/ γύψος καλλιτεχνίας

δ) Γυψόκολλες

To μεγαλύτερο μερίδιο βέβαια στην παραγωγή κατέχουν τα υλικά σοβατίσματος και δη οι έτοιμοι σοβάδες που παράγονται κατά κύριο λόγο με ανάμιξη γύψου υψηλής καθαρότητας, μαρμαρόσκονη επιλεγμένης κοκκομετρίας και διογκωμένο περλίτη.

Ποιοτικός έλεγχος ενσακισμένων: Παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με το κανονισμό EN 13279-1. Η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία καθώς και οι διαδοχικοί ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε στάδιο, εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα προϊόντος.

Μεταξύ των άλλων ελέγχονται οι χρόνοι πήξης των υλικών, η εργασιμότητα, οι μηχανικές αντοχές, οι διάφορες κοκκομετρίες, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί όλα τα πρόσμικτα που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπρόσθετα όλα τα προϊόντα εφαρμόζονται από το ειδικό τμήμα εκπαιδευτών σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ τα αποτελέσματα αξιολογούνται καταλλήλως από την παραγωγή.

Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες παραγωγής και διεκπεραίωσης είναι πιστοποιημένες από την TUV ΝORD κατά ΕΝ ISO 9001.

Greece

Ποιοτικός έλεγχος παστοειδών: Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος κατά την διάρκεια παραγωγής εξασφαλίζουν τα πλεονεκτήματα των παστοειδών προϊόντων της Knauf. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε ένα συνεχή ποιοτικό έλεγχο από το εξειδικευμένο προσωπικό του εργοστασίου. Μεταξύ των άλλων ελέγχονται το ιξώδες (δείκτης ρευστότητας), η ευκολία στο τρίψιμο, η πυκνότητα και τέλος διεξάγεται και βακτηριακός έλεγχος. Επιπλέον, ελέγχονται όλα τα πρόσμικτα που θα χρησιμοποιηθούν, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους το καθένα ξεχωριστά. Τέλος, όλα τα προϊόντα εφαρμόζονται από το ειδικό τμήμα εκπαιδευτών σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ τα αποτελέσματα αξιολογούνται καταλλήλως από την παραγωγή.

Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες παραγωγής και διεκπεραίωσης είναι πιστοποιημένες από την TUV ΝORD κατά ΕΝ ISO 9001

Κατεβάστε την πολιτική της εταιρείας πατώντας εδώ