Knauf Knauf
Weiter

Όροι & προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση στις σελίδες της KNAUF Γυψοποιία ΑΕΒΕ (στο εξής KNAUF) στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web), συμφωνείτε με τους εξής όρους.

Αν δεν συμφωνείτε με του ακόλουθους όρους, ειδοποιείστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν το δικτυακό τόπο.

Το περιεχόμενο των σελίδων της KNAUF στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας KNAUF. Δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν είναι δεσμευμένα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της KNAUF εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Η KNAUF sας δίνει τη συγκατάθεσή της να περιηγηθείτε στις σελίδες της KNAUF στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) μέσω του υπολογιστή σας ή να εκτυπώσετε αντίγραφα αποσπασμάτων από αυτές μόνο για ιδιωτική σας χρήση, και όχι για αναδιανομή, παρά μόνο αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση της KNAUF. Μεμονωμένα έγγραφα στις σελίδες της KNAUF στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που αναγράφονται σε αυτά.

Η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του επιτρέπεται μόνο για ιδιωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση δελτίων τύπου και άλλων εγγράφων που χαρακτηρίζονται ως δημόσια επιτρέπεται σε δημόσιες επικοινωνίες, εφόσον αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών.

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται ως εξυπηρέτηση προς εσάς. Το περιεχόμενο των σελίδων της KNAUF στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Η KNAUF δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα. Η KNAUF διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις σελίδες ή να εμποδίσουν την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε. ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ Η ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ. Η KNAUF ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η KNAUF ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ KNAUF ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΡΙΟ.

Για την εύκολη πρόσβαση σας, η KNAUF δύναται να συμπεριλάβει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους του Διαδικτύου που ανήκουν ή βρίσκονται υπό διαχείριση τρίτων μερών. Με τη σύνδεσή σας στις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων μερών και πριν από τη χρήση τους, θα εξετάσετε και θα συμφωνήσετε με τους κανόνες χρήσης που αναφέρονται εκεί. Συμφωνείτε επίσης ότι η KNAUF δεν έχει κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο εκείνων των Δικτυακών Τόπων και δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από δικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπρόσθετα, σύνδεσμος (link) με δικτυακό τόπο που δεν ανήκει στη KNAUF, δεν υπονοεί ότι η KNAUF επιδοκιμάζει τον δικτυακό τόπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό. Υποβάλλοντας υλικό σε οποιοδήποτε από τους διακομιστές μας (servers), για παράδειγμα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω των σελίδων της KNAUF στον Παγκόσμιο Ιστό, (World Wide Web), συμφωνείτε ότι

(α) το υλικό δεν θα περιέχει οτιδήποτε παράνομο ή άλλως ακατάλληλο για δημοσίευση,

(β) θα καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες να ελέγξετε και να απομακρύνετε τυχόν ιούς ή άλλα μολυσματικά ή καταστροφικά στοιχεία προτού υποβάλλετε οποιοδήποτε υλικό, και

(γ) είστε ιδιοκτήτης του υλικού ή έχετε το απεριόριστο δικαίωμα να μας το παράσχετε και η KNAUF δύναται να δημοσιεύσει το υλικό χωρίς χρέωση και/ή να ενσωματώσει αυτό ή οποιεσδήποτε έννοιες περιγράφονται σε αυτό στα προϊόντα τους χωρίς ευθύνη και χωρίς λογοδοσία,

(δ) συμφωνείτε να μην ενεργήσετε κατά της KNAUF σε σχέση με το υλικό που υποβάλλετε, και συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη KNAUF εάν τρίτος ενεργήσει εναντίον τους σε σχέση με το υλικό που υποβάλλετε.

Η KNAUF δεν εξετάζει και δεν μπορεί να εξετάζει το περιεχόμενο του υλικού που αναρτάται στον δικτυακό τόπο της από τους χρήστες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτό. H KNAUF μπορεί να αποσύρει οποτεδήποτε κατά την κρίση της οποιοδήποτε υλικό τοποθετείται από τους χρήστες. Η ονομασία KNAUF, αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της KNAUF. Τα ονόματα των προϊόντων της KNAUF είναι είτε σήματα ή σήματα κατατεθέντα της KNAUF. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ δυνατόν να είναι σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων δικαιούχων. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως χορήγηση, σιωπηρά, δια ενστάσεως ή άλλως, οποιουδήποτε δικαιώματος ή άδειας χρήσης σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της KNAUF ή του τρίτου δικαιούχου.