Οικοδομεί ανθρώπινοκόσμο

Knauf, ένα οικογενειακό όνομα και ένας παγκόσμιος όμιλος. Μία πρωτοπόρος βιομηχανία παραγωγής συστημάτων δόμησης με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, έτοιμων σοβάδων, υλικών μονώσεων, υλικών αρμολόγησης και επεξεργασίας επιφανειών.

Η Knauf είναι η πρώτη στον κλάδο της πιστοποιημένη κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9000 στην Ελλάδα, με έντονη επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα, σημαντική τεχνική και εμπορική υποστήριξη, σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και έντονη κοινωνική προσφορά.

Όμιλος Knauf

Μια οικογένεια και το όραμά της. Περισσότερα

Ο γύψος

Ο γύψος ως δομικό υλικό Περισσότερα

Έκθεση βιωσιμότητας

Καινοτομία σε αρμονία με τη φύση Περισσότερα

Περιβαλλοντική διαχείριση

Η φύση βρίσκεται πάντα σε τέλεια ισορροπία Περισσότερα

Ποιότητα

KNAUF σημαίνει ποιότητα Περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη

Ερωτήσεις για το μέλλον λύσεις για το παρόν Περισσότερα

Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη

Στόχος μας η απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών Περισσότερα

Εκπαίδευση

Πιστεύω μας η εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου Περισσότερα

Καριέρα

Αναζητούμε διαρκώς νέα και ικανά στελέχη Περισσότερα