Ο γύψος

ως δομικό υλικό

Ένα πολύτιμο ορυκτό και σημαντικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος. Οι καρστικοί σχηματισμοί εντυπωσιάζουν με την μεγάλη ποικιλία της χλωρίδας τους και την διαφορετικότητα στην μορφολογία τους. Και αυτό το πολύτιμο ορυκτό, ο άνθρωπος από την αρχαιότητα και πάντοτε το χρησιμοποιεί και του δίνει μορφή και σχήμα.

Από την βιομηχανική κατεργασία του πετρώματος γύψου προκύπτει ένα από τα σημαντικότερα ορυκτά δομικά υλικά. Η βιομηχανία επεξεργασίας γύψου για παρασκευή γυψοσανίδων, γυψοσοβάδων και γύψου αγγειοπλαστικής - καλλιτεχνίας παρουσιάζει παγκοσμίως μεγάλο ενδιαφέρον.

Ζώντας με το γύψο

Περισσότερα

Φυσικός γύψος

Περισσότερα

Δια βίου άνεση

Περισσότερα