Έρευνα & Ανάπτυξη

Ερωτήσεις για το μέλλον λύσεις για το παρόν

Ο σταθερός προσανατολισμός της εταιρείας στην ποιότητα, επιβάλλει την δραστηριοποίησή της στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Με στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και συστημάτων για το αύριο, συνδυάζουμε την ικανότητα, την γνώση, το ερευνητικό πνεύμα, την εμπειρία της αγοράς και την δημιουργικότητα.

Έτσι, αναπτύσσουμε στρατηγικές συμμαχίες με ερευνητικά ιδρύματα και ακαδημαϊκά ινστιτούτα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ηγούμενοι σε διευρωπαϊκά consortia της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Brite Euram, Growth) αλλά και συμμετέχοντας σε διμερείς ερευνητικές προσπάθειες με Ελληνικά Πανεπιστήμια (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Έρευνα και Ανάπτυξη Knauf

Περισσότερα

HMCS Demo Buildings

Περισσότερα

The I-SSB project

Περισσότερα

The MESSIB project

Περισσότερα

The FC-DISTRICT project

Περισσότερα