Πιστοποιημένα σεμινάρια

H Knauf καινοτομεί και παρέχει τη δυνατότητα στον τεχνίτη να πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητές του και να λάβει «Πιστοποιητικό Ικανότητας» της τεχνικής του κατάρτισης, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί η TÜV HELLAS στα οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf σε Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη.

Το ανωτέρω «Πιστοποιητικό Ικανότητας», που μπορεί να λάβει ο τεχνίτης, βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, και αποτελεί ένα ισχυρό αλλά και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά της δόμησης. Ειδικά για το σχήμα «Τεχνίτη ξηράς δόμησης», οι κάτοχοι πιστοποιητικού, έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση, καθώς το πιστοποιητικό τους αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα Πιστοποίησης είναι:

  • Τεχνίτες Ξηράς Δόμησης
  • Τεχνίτες Έτοιμων Σοβάδων Knauf
  • Τεχνίτες Εξωτερικής Θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα «Πιστοποιημένα σεμινάρια κατάρτισης τεχνιτών», τα εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γερμανία αλλά και για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των βασικών σεμιναρίων εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf σε Ελλάδα και Κύπρο, μπορείτε να συμβουλευτείτε το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Knauf» εδώ

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης τεχνιτών της Knauf με άξονα την πιστοποίηση της κατάρτισης των τεχνιτών αναδιοργανώνονται και διαχωρίζονται σε τρία νέα επίπεδα εκπαίδευσης τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.

Βασικό επίπεδο εκπαίδευσης

Στο βασικό επίπεδο εκπαίδευσης διεξάγονται συνολικά πέντε τύποι σεμιναρίων. Κάθε σεμινάριο στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, των πιστοποιημένων συστημάτων δόμησης Κnauf καθώς και των καινοτομικών προϊόντων της, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε τεχνικές λεπτομέρειες.

Είναι σχεδιασμένα με στόχο να επιτυγχάνεται ισορροπημένος συνδυασμός μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής, διατηρώντας έτσι ζωντανό το ενδιαφέρον του εκπαιδευομένου καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής τους. Η πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει την κατασκευή των συστημάτων Knauf από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες, κατόπιν της επιτυχούς παρακολούθησης του συνολικού προγράμματος του σεμιναρίου, θα λαμβάνουν γραπτή βεβαίωση από την Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Περισσότερες λεπτομέρειες και ημερομηνίες διεξαγωγής θα βρείτε εδώ

Εξειδικευμένο επίπεδο εκπαίδευσης

Στο εξειδικευμένο επίπεδο εκπαίδευσης διεξάγονται σεμινάρια για εξειδικευμένα συστήματα δόμησης Knauf. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε εκπαιδευτικά κέντρα του ομίλου Knauf σε Ελλάδα και στο εξωτερικό από εξειδικευμένα στελέχη όπως για παράδειγμα σε εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf στη Γερμανία, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς και στο εκπαιδευτικό κέντρο του ομίλου Knauf στο εργοστάσιο παραγωγής Βόλο.

Περισσότερες λεπτομέρειες και ημερομηνίες διεξαγωγής θα βρείτε εδώ

Πιστοποιημένο επίπεδο εκπαίδευσης

Στο «πιστοποιημένο» επίπεδο, ο τεχνίτης μετά την ολοκλήρωση του βασικού επιπέδου εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητές του και να λάβει «Πιστοποιητικό Ικανότητας» της τεχνικής του κατάρτισης, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί η TÜV HELLAS στα εγκεκριμένα κέντρα της Knauf.

Το ανωτέρω «Πιστοποιητικό Ικανότητας», που μπορεί να λάβει ο τεχνίτης, βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, και αποτελεί ένα ισχυρό αλλά και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που φέρει το όνομα της TÜV HELLAS. Ειδικά για το σχήμα «Τεχνίτη ξηράς δόμησης», οι κάτοχοι πιστοποιητικού, έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση, καθώς το πιστοποιητικό τους αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα Πιστοποίησης από την TÜV HELLAS είναι:

  • Τεχνίτες Ξηράς Δόμησης
  • Τεχνίτες Έτοιμων Σοβάδων Knauf
  • Τεχνίτες Εξωτερικής Θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis

Απαιτήσεις για υποψήφιους

Οι υποψήφιοι για να συμμετέχουν στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Ικανότητας», πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να έχουν ανάλογη εργασιακή εμπειρία, ενώ στην εξέταση θα πρέπει να προσκομίζουν την ταυτότητά τους. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για υποψηφίους υπάρχουν στους σχετικούς κανονισμούς των επαγγελμάτων τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε στην TÜV HELLAS ΑΕ ή στην Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ.

Αίτηση πιστοποίησης

Οι υποψήφιοι τεχνίτες για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλλουν στην TÜV HELLAS την ανάλογη Αίτηση Πιστοποίησης

Περισσότερες λεπτομέρειες και ημερομηνίες διεξαγωγής θα βρείτε εδώ