Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα

Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα

To σεμινάριο αυτό στοχεύει στην κατάρτιση και κάλυψη των θεωρητικών γνώσεων που απαιτούνται για τη μελέτη και εφαρμογή δομικών στοιχείων με χρήση γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Πρότυπα. Καλύπτει τα συστήματα ξηράς δόμησης καθώς και εξειδικευμένα συστήματα, ειδικών προδιαγραφών, όπως ξενοδοχειακός σχεδιασμός, αντισεισμική δόμηση, χώρους εκπαίδευσης κ.α. Απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που επιζητούν θεωρητική εκπαίδευση για το σχεδιασμό και την προδιαγραφή συστημάτων ξηράς δόμησης.

Περιεχόμενα

• Συστήματα εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών - επενδύσεων ξηράς δόμησης

• Υλικά & τεχνικές αρμολόγησης (επίπεδα ποιότητας επιφανειών από Q1 έως Q4, φινίρισμα)

• Συστήματα οροφών ξηράς δόμησης

• Βασικά στοιχεία ακουστικής, ηχομόνωσης & ορυκτοβάμβακες Knauf Insulation

• Βασικά στοιχεία πυραντοχής (πυράντοχα συστήματα ξηράς δόμησης)

• Τεχνική, διαστασιολογική και κοστολογική μελέτη συστημάτων ξηράς δόμησης

Ομιλητής: Αδαμάντιος Βασιλειάδης Υπεύθυνος εκπαίδευσης

Στόχος

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

• να διαβάσουν και να ερμηνεύσουν τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες των τεχνικών φυλλαδίων συστημάτων ξηράς δόμησης της Knauf ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου

• να επιλέγουν και να προετοιμάζουν τα κατάλληλα υλικά για το έργο

• να υλοποιούν μη φέροντα χωρίσματα και επενδύσεις αλλά και μη φέρουσες αναρτημένες οροφές με τη χρήση γυψοσανίδας, παραδίδοντας την επιθυμητή τελική επιφάνεια του δομικού στοιχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 2 Ημέρες
Έναρξη: 1η ημέρα 09:00π.μ.
Τέλος: 2. Ημέρα 16:00μ.μ.
Κόστη: ελεύθερο
Αιρθμός συμμετεχόντων: 15
Αριθμός σεμιναρίου: TB114
Τμήμα: Συστήματα τοιχοποιιών ξηράς δόμησης

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
  • Γραφείο διακόσμησης
  • Ενεργειακός επιθεωρητής
  • Τεχνική εταιρεία κατασκευών
  • Τεχνική εταιρεία μελετών
  • Τεχνικό γραφείο
Υπηρεσίες:
• Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

• Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Προαιρετικό πακέτο διαμονής κόστους 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Φιλοξενία στο σεμινάριο (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό) σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική. • Φιλοξενία (καφές, αναψυκτικό) για τα σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο στην Αττική.

• Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου & αναμνηστική φωτογραφία σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα σεμινάρια πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

• με αποστολή αίτησης από τον εμπορικό συνεργάτη στα email: solutions@knauf.gr & Fax: 2642029112

• με καταχώριση των στοιχείων στην ειδική φόρμα

Με την παραλαβή της αίτησης ο συμμετέχων ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων και την καταχώριση της αίτησης συμμετοχής.

Κατοχύρωση της εφαρμογής:

Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (8 συμμετέχοντες) τότε το σεμινάριο ενδέχεται να αναβληθεί. Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*