Εφαρμογές για τη σκεπή

Αν θέλετε να φτιάξετε ασφαλή και άνετη σοφίτα, η δόμηση της στέγης πρέπει να διαθέτει:

- Προστασία από το κρύο το χειμώνα και από τη ζέστη το καλοκαίρι

- Πυροπροστασία καθώς η δομή της στέγης αποτελείται κυρίως από ξύλο

- Προστασία από εξωτερικούς θορύβους

Για την αυξημένη ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ολόκληρου του συστήματος της κατασκευής της στέγης, είναι σημαντικό να γεμίσει το κενό ανάμεσα στα δοκάρια με μονωτικό υλικό κατάλληλου πάχους σχετικά με την κλιματική ζώνη που ανήκει το κτίριο.

Πετροβάμβακας

KR SK ξηράς δόμησης

Αυτοφερόμενη μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,038 W/mK

KR S οροφών

Μαλακή, αυτοφερόμενη μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,038 W/mK

Ορυκτοβάμβακας

Πλάκες ΤΡ116

Μονωτική πλάκα φυσικού ορυκτοβάμβακα χωρισμάτων με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 W/mK

Ρολά ΤΙ 312 RA με αλουμίνιο

Μονωτικό ρολό γενικών χρήσεων φυσικού ορυκτοβάμβακα με Ecose Technology με επικάλυψη φύλλου ενισχυμένου αλουμινίου και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,040 W/mK

Ρολά Classic 040

Μονωτικό ρολό φυσικού ορυκτοβάμβακα με Ecose Technology γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,040 W/mK