Τα μονωτικά υλικά είναι διαθέσιμα σε διάφορα πάχη. Κατεβάστε τον κατάλογο προϊόντων
για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

 • Φυσικός ορυκτοβάμβακας με τεχνολογία ECOSE
 • Πετροβάμβακας
 • Πετροβάμβακας για τεχνικές εφαρμογές
 • Μόνωση προσόψεων
 • Μόνωση δαπέδων με πετροβάμβακα
 • Μόνωση δωμάτων
 • Eξειδικευμένη μόνωση τζακιών και καμινάδων
 • Ξυλόμαλλο HERAKLITH, HERATEKTA, TEKTALAN
 • Μεμ βράνες DuPont Tyvek
 • Ταινίες DuPont
 • Προϊόντα εδαφοτεχνικών εφαρμογών DuPont