Πλάκες δαπέδου Aquapanel Floor

Πλάκες δαπέδου Aquapanel Floor

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
102535 Τσιμεντοσανίδα δαπέδου Aquapanel Floor 900X600X22mm     Details
110555 Τσιμεντοσανίδα δαπέδου Aquapanel Floor MF 900X600X33mm με επικολλημένο πετροβάμβακα     Details