Επεξεργασμένεςγυψοσανίδες

Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
97053 Τεμάχιο για επένδυση γωνίας με μια εγκοπή Λ GKB 1.200Χ600Χ12,5mm (300/300)     Details
97054 Τεμάχιο για κρυφό φωτισμό με μια εγκοπή Λ GKB 1.200Χ400Χ12,5mm (300/100)     Details
97055 Τεμάχιο για ραφιέρα-βιβλιοθήκη με δύο εγκοπές Λ GKB 1.200Χ675Χ12,5mm (300/75/300)     Details
97056 Τεμάχιο για επένδυση δοκών με δύο εγκοπές Λ GKB 1.200Χ850Χ12,5mm (200/450/200)     Details
97057 Γυψοσανίδες με εγκοπές Π κομμένες ανά 1cm GKB 1.200Χ1.200Χ12,5mm     Details