• Στάνταρτ γυψοσανίδες Α (GKB)
  • Ανθυγρές γυψοσανίδες H2 (GKI)
  • Πυράντοχες γυψοσανίδες DF (GKF)
  • Ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες DFH2 (GKF-I)
  • Γυψοσανίδες ηχομονωτικές D Piano
  • Γυψοσανίδες με τέσσερα λοξά άκρα 4ΑΚ