Στάνταρτ γυψοσανίδες Α (GKB)

Στάνταρτ γυψοσανίδες Α (GKB)

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
88263 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.500X6,5mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88264 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.800X6,5mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88265 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X3.000X6,5mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24436 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.000Χ9,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
57859 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.500Χ9,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
57857 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.800Χ9,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
57856 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ3.000Χ9,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24440 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.000Χ9,5 mm με άκρα ΗΡΑΚ MSDS ΤΠ Details
24442 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.500Χ9,5 mm με άκρα ΗΡΑΚ MSDS ΤΠ Details
24443 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.800Χ9,5 mm με άκρα ΗΡΑΚ MSDS ΤΠ Details
24444 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ3.000Χ9,5 mm με άκρα ΗΡΑΚ MSDS ΤΠ Details
24458 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.000X12,5mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
5407 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.500Χ12,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
10373 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.800Χ12,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
10374 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24466 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.000Χ12,5 mm με άκρα HRΑΚ MSDS ΤΠ Details
5386 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.500Χ12,5 mm με άκρα HRΑΚ MSDS ΤΠ Details
24469 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.800Χ12,5 mm με άκρα HRΑΚ MSDS ΤΠ Details
50586 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ3.000Χ12,5 mm με άκρα HRΑΚ MSDS ΤΠ Details
39421 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.500Χ15 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
39423 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.800Χ15 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88276 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.500Χ18 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88277 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ2.800Χ18 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88278 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200Χ3.000Χ18 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details