Ανθυγρές γυψοσανίδες H2 (GKI)

Ανθυγρές γυψοσανίδες H2 (GKI)

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
9887 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200Χ2.500Χ12,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24526 Άνθυγρη γυψοσανίδα Η2 1.200Χ2.800Χ12,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24527 Ανθυγρή γυψοσανίδα Η2 1.200Χ3.000Χ12,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24532 Ανθυγρή γυψοσανίδα Η2 1.200Χ2.500Χ12,5 mm με άκρα ΗRΑΚ MSDS ΤΠ Details
24533 Ανθυγρή γυψοσανίδα Η2 1.200Χ2.800Χ12,5 mm με άκρα ΗΡΑΚ MSDS ΤΠ Details
57841 Ανθυγρή γυψοσανίδα Η2 1.200Χ3.000Χ12,5 mm με άκρα ΗRΑΚ MSDS ΤΠ Details
50624 Ανθυγρή γυψοσανίδα Η2 1.200Χ2.500Χ15,0 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
49453 Ανθυγρή γυψοσανίδα Η2 1.200Χ2.800Χ15,0 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24537 Ανθυγρή γυψοσανίδα Η2 1.200Χ3.000Χ15,0 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details