Πυράντοχες γυψοσανίδες DF (GKF)

Πυράντοχες γυψοσανίδες DF (GKF)

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
24494 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X2.500X12,5mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24496 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X2.800X12,5mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24497 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X3.000X12,5mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
24499 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X2.500X12,5mm με άκρα HRΑΚ MSDS ΤΠ Details
24500 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X2.800X12,5mm με άκρα HRΑΚ MSDS ΤΠ Details
5391 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X3.000X12,5mm με άκρα HRΑΚ MSDS ΤΠ Details
39425 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X2.500X15mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
39427 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X2.800X15mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
39428 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X3.000X15mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details