Ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες DFH2 (GKF-I)

Ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες DFH2 (GKF-I)

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
88338 Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα DFΗ2 1.200Χ2.500Χ12,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88339 Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα DFΗ2 1.200Χ2.800Χ12,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88340 Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα DFΗ2 1.200Χ3.000Χ12,5 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88349 Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα DFΗ2 1.200Χ2.500Χ15,0 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88350 Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα DFΗ2 1.200Χ2.800Χ15,0 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details
88351 Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα DFΗ2 1.200Χ3.000Χ15,0 mm με άκρα ΑΚ MSDS ΤΠ Details