Γυψοσανίδες με τέσσερα λοξά άκρα 4ΑΚ

Γυψοσανίδες με τέσσερα λοξά άκρα 4ΑΚ

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
88332 Στάνταρτ γυψοσανίδα Α 1.200X2.500X12,5mm με τέσσερα λοξά άκρα 4ΑΚ     Details
88333 Πυράντοχη γυψοσανίδα DF 1.200X2.500X12,5mm με τέσσερα λοξά άκρα 4ΑΚ     Details