Θερμομονωτικές πλάκες

Συστήματα παραμένοντος ξυλότυπου Knauf Betoboard

Συστήματα παραμένοντος ξυλότυπου Knauf Betoboard

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
97059 Θερμομονωτικό πανέλο παραμένοντος ξυλότυπου Knauf Betoboard Standard ανθυγρής γυψοσανίδας Η2 1.200X2.500X12,5mm με διογκωμένη πολυστερίνη PS25mm     Details
97060 Θερμομονωτικό πανέλο παραμένοντος ξυλότυπου Knauf Betoboard X-Therm ανθυγρής γυψοσανίδας Η2 1.200X2.500X12,5mm με διογκωμένη πολυστερίνη PS50mm     Details