Στοκάρισμα αρμών &φινίρισμα επιφανειών

Λείες ιδανικές επιφάνειες

Συστήματα

Η τεχνική αρμολόγησης και φινιρίσματος. Περισσότερα

Προϊόντα

Υλικά στοκαρίσματος κια φινιρίσματος για λείες επίπεδες επιφάνειες. Περισσότερα

Γυψόκολλα

Υλικά επικόλλησης ξηρών επιχρισμάτων. Περισσότερα

Επίπεδα ποιότητας

Επιφάνειες ποιότητας από Q1 έως Q4. Περισσότερα

Πρακτική

Ευκαιρία για τον επαγγελματία τεχνίτη. Περισσότερα