Τυποποιημένα προφίλ

Μεταλλικά προφίλ Knauf

Μεταλλικά προφίλ Knauf

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
3253 Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 50/50/06 3000mm     Details
97943 Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 75/50/06 3000mm     Details
97956 Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 100/50/06 3000mm     Details
65653 Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 125 x 50 x 06 5000 mm     Details
65654 Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 150 x 50 x 06 4000 mm     Details
3372 Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 50 x 40 x 06 4000 mm     Details
3376 Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 75 x 40 x 06 4000 mm     Details
3378 Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 100 x 40 x 06 4000 mm     Details
65984 Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 125 x 40 x 06 4000 mm     Details
54438 Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 150 x 40 x 06 4000 mm     Details
88836 Knauf Οδηγός οροφής CD κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CD-Profil 60 x 27 x 06 1140 mm     Details
3294 Knauf Οδηγός οροφής CD κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CD-Profil 60 x 27 x 06 4000 mm     Details
88835 Knauf Οδηγός οροφής CD κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CD-Profil 60 x 27 x 06 5000 mm     Details
97974 Knauf Περιμετρικός οδηγός UD κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UD-28/27/0,6 mm     Details
97329 Γωνιακό προφίλ κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 Τ1Γ-30Χ20Χ0,6 mm     Details